Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNesse, Martin
dc.contributor.authorGuttelvik, Siri Nevermo
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:52Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613742
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven handler om taus kunnskap og toppidrettslæreren. Taus kunnskap er en form for kunnskap som ikke kan uttrykkes verbalt og den karakteriseres av innøvde kroppslige ferdigheter. Studien undersøker hvordan og i hvilken grad en toppidrettslærer får brukt sin tause kunnskap mot ferdighetsutvikling av toppidrettselever. Det er blitt benyttet et kvalitativ design ettersom en kvalitativ forskningsmetode kan være hensiktsmessig dersom en ønsker å få tilgang til subjektets livsforståelse. Det ble derfor utformet et kvalitativt forskningsdesign med dybdeintervju som metode. Det er totalt fire informanter som har stilt til intervju og de kommer fra to ulike videregående skoler som tilbyr toppidrett som programfag. Innsamlet data ble sortert i et sorteringsbasert kodeark. Funnene illustrerte at taus kunnskap preger en toppidrettslærers hverdag. Videre blir det belyst at informantene virker samstemte når det kommer til samarbeid internt og noenlunde eksternt. Dataen illustrere også at det er et stort fokus blant toppidrettslærerne på å skape selvstendige toppidrettsutøvere gjennom bevisstgjøring og refleksjon. Nøkkelord: taus kunnskap, toppidrettslærere, ATDE-modellen
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTaus kunnskap og toppidrettslæreren
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel