Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReutter, Lisa
dc.contributor.authorNicolaisen, Gina Susann Cornier
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:37Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613712
dc.description.abstractFormål: Formålet med studien er å få en dypere forståelse for hvilken rolle sosioøkonomisk status kan påvirke hvordan enkeltindivider velger å fremstille seg på sosiale medie-appene Instagram og VSCO. Teori: Teoridelen tar for seg sentrale teorier og begreper rundt et tema om sosiale medier. Jeg har sentrert teoridelen rundt teorier og begreper som forklarer menneskelig handling. Dette er teorier som "front stage" og "back stage", roller, opptredener, sosial uliket, klasse, sosial kapital, og jeg har i tillegg fått inn begreper som f.eks. inntrykkskontroll. Data/Metode: Det er i denne oppgaven brukt kvalitativ metode i form av dybddeintervjuer. Det er gjennomført tre dybdeintervjuer med jenter i aldersgruppen 21-24 år, som alle er daglige brukere av sosiale medier. Analyse: I analysedelen av oppgaven viser jeg til resultater av intervjuene sett i lys av den valgte teorien. Jeg vil her se på likheter og ulikheter mellom informantenes bruk av sosiale medier, samt hvordan deres erfaringer er. Resultatene tyder på at sosioøkonomisk status spiller en relevant rolle når det kommer til hvordan livet i sosiale medier leves, og de viser også til hvor omfattende en undersøkelse om temaet sosiale medier er.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDet (u)ekte livet i sosiale medier
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel