Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHøigaard, Rune
dc.contributor.authorOlaussen, Anders Felde
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:32Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613706
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven undersøkes sammenhengen mellom treneratferd og utøvetilfredshet i orientering. Problemstillingen er: I hvilken grad er det en sammenheng mellom opplevd treneratferd og tilfredshet med personlig behandling, trening og instruksjon samt individuell prestasjon i orientering? Utvalget består av 69 orienteringsløpere (alder: 21,5 år, SA=4,5) på forskjellig prestasjonsnivå. De fylte ut et spørreskjema bestående av Leadership Scale for Sports (LSS) for å måle treneratferd, og de tre kategoriene personlig behandling, trening og instruksjon og individuell prestasjon fra Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ). Korrelasjons- og multippel regresjonsanalyser ble brukt for å undersøke sammenhengen mellom treneratferd og orienteringsløpernes tilfredshet, samt for å se i hvilken grad treneratferd påvirker tilfredsheten. Resultatene er drøftet opp mot teori om trenerrollen, Chelladurais multidimensjonale ledelsesmodell og andre studier som baserer seg på LSS og ASQ. De treneratferdene som forekommer hyppigst innenfor orientering er demokratisk atferd og positive tilbakemeldinger. Videre finner vi trenings- og instruksjonsatferd og sosialt støttende atferd. Autokratisk atferd er den minst brukte treneratferden. Resultatene viser signifikante sammenhenger mellom treneratferd og orienteringsløperes tilfredshet med personlig behandling, og mellom treneratferd og orienteringsløperes tilfredshet med trening og instruksjon. Mellom treneratferd og tilfredshet med individuell prestasjon er det ifølge denne studien ingen sammenheng. Dette indikerer at en trener som ønsker å bidra til tilfredshet hos sine utøvere bør ta hensyn i måten han motiverer, støtter og veileder på. Spesielt viktig er det å gi spesifikke instruksjoner til hver enkelt utøver, samt å vise annerkjennelse og rose utøverne for deres innsats og prestasjoner.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTreneratferd og utøvertilfredshet i orientering
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel