Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWishman, Marius
dc.contributor.authorBrønseth, Isak Egge
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:24Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613687
dc.description.abstractNeopatrimonialisme er at politisk makt sentreres hos ett individ som har kontroll over staten og dens affærer, og at dette praktiseres ved siden av eller gjennom legalt-rasjonelle politiske institusjoner (Thomson, 2016: 127). Dette fenomenet er på mange måter spesielt interessant for afrikanske land, på grunn av utviklingen mot ettparti-stater og personlig styre etter kolonitiden. Det kan også forklare noe av grunnen til at mange afrikanske land opplevde politisk tilbakegang etter å ha tatt steg mot demokratisering. For Ghana var dette blant annet tilfellet på starten av 1980-tallet, da Jerry Rawlings kom til makten. Men grunnlaget for slike bånd blant landets politiske elite ble allerede lagt da Kwame Nkrumah ble president like etter avkolonisering. I Botswana skjedde en helt annen utvikling, mye takket være de demokratiske visjonene til Seretse Khama. Han jobbet aktivt for å unngå at neopatrimonialisme fikk for stor plass innad i staten. Botswanas lederskap har også sørget for at landet har opplevd større grad av politisk stabilitet enn for eksempel Ghana, der man opplevde flere regimeskifter etter uavhengighet.
dc.description.abstractNeopatrimonialism means that political power is based on an individual, where the state itself, and the affairs of the state, are the personal interests of the ruler, and that this power is exercised through the remnants of legal-rational institutions (Thomson, 2016: 127). This phenomenon is in many ways especially interesting for African countries, because of the development towards one-party states and personal rule on the continent after the colonial era. It can also explain some of the reasons why many countries in Africa experienced political decay after having taken steps towards democratization. This was the case in Ghana at the start of the 1980s, when Jerry Rawlings came to power. However, the foundations for such practices inside the political elite were already laid under the rule of Kwame Nkrumah, who was the first to be president in Ghana after independence. A different kind of development took place in Botswana, much because of the democratic visions of Seretse Khama. He worked actively to avoid neopatrimonialism within the state. Botswana's leadership througout the years has also provided political stability to a greater degree. Ghana has on it's side experienced several regime changes since independence.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNeopatrimonialisme og demokratisk tilbakegang i Afrika: En komparativ studie av den politiske utviklingen i Botswana og Ghana etter kolonitiden
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel