Show simple item record

dc.contributor.advisorMagin, Melanie
dc.contributor.authorKilaas, Idun S.
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:05Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613646
dc.description.abstractOffentlige kommentarfelt finnes i dag på de fleste sosiale mediekanaler og nettaviser. Her er det rom for alles tanker og meninger, og man kan nesten si at man bidrar i demokratiet ved å publisere kommentarer. Likevel er det en klar grense for hva som er viktige meninger om samfunnets fenomener, og hva som oppleves som sjikanerende bemerkninger, men denne grensen kan virke uklar for mange. Målet med denne studien er å belyse temaet mobbing og hatefulle kommentarer i anonyme, offentlige kommentarfelt, på plattformen blogg. Studien bygger på et kvalitativt forskningsdesign, med dokumentanalyse som metode for datagenerering. Funnene fra analysen ses i lys av det teoretiske rammeverket som består av forskning på kjønnsstereotyper, kvinner i dagens samfunn og kjønnsrepresentasjon i media. Funnene viser at det er stor forskjell i måten kvinnelige og mannlige bloggere blir tilnærmet på av anonyme kommentarforfattere. De kvinnelige bloggerne i denne studien mottar langt flere negative kommentarer enn de mannlige, og kommentarene handler ofte om kropp, bloggvirksomhet og utseende.
dc.description.abstractPublic comment sections today are available on most social media platforms and online newspapers. There is room for everyone's thoughts and opinions, and one can almost say that one contributes to the democracy by publishing comments. Even though the limit between important opinions about societal phenomena and what is perceived as harassing remarks, is clear, it still seems unclear to many. The goal of this study is to shed light on the topic of bullying and hateful comments in anonymous, public commentary sections on blogs. The study is based on a qualitative research design, with document analysis as method for data generation. The findings from the analysis are seen in the light of the theoretical framework that consists of research on gender stereotypes, women in today's society and gender representation in the media. The findings show a big difference in how female and male bloggers are approached by anonymous commentators. The female bloggers in this study receive far more negative comments than the male, and the theme of the comments are their body, appearance and blog as a way of labor.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMenn, kvinner og bloggere
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record