Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJakobsen, Jo
dc.contributor.authorHenriksen, Ida Marlene Aas
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:03Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613641
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å gi innsikt i den politiske diskursen i Europa under den såkalte «flyktningkrisen 2015/16». Oppgaven utfører en diskursanalyse basert på uttalelser fra statslederne i Tyskland og Ungarn for å svare på følgende problemstilling: Ved hjelp av hvilke argumenter forsøkte europeiske politikere å legitimere sin flyktningpolitikk under «flyktningkrisen 2015/16? Analysen tar for seg uttalelser med et utenrikspolitisk fokus og identifiserer topoi og andre legitimeringsstrategier. Konklusjonen synes å være at de politiske uttalelsene kan deles inn i to overordnede diskurstemaer, følgelig en nasjonal- og sikkerhetsdiskurs og en humanitær- og moraldiskurs. Diskurstemaene betraktes som to motdiskurser og reflekterer en diskursiv kamp over meninger i den politiske debatten under flyktningkrisen 2015/16. Dette ble spesielt tydelig i identifisering av et diskursivt skifte i Tyskland. En analyse av diskurser kan således avdekke hvordan språket rundt konkrete politiske handlinger skaper meninger og sosiale relasjoner, som har betydning for legitimeringen av politikk. Videre pekes det på hvordan diskurstemaene både styrker og svekker sentrale konsepter i internasjonal politikk ved at diskursene er innvevd i mer generelle diskursive praksiser i Europa, som grensesetting, identitetskonstruksjoner, politisk inkludering og ekskludering, samt forestillinger om flyktninger og migrasjon generelt.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEtt sted finnes det, bokstavelig talt, en grense. En diskursanalyse av «flyktningkrisen 2015/16» i Europa
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel