Show simple item record

dc.contributor.advisorWishman, Marius
dc.contributor.authorGundersen, Magnus Brattøy
dc.date.accessioned2019-09-06T14:11:57Z
dc.date.available2019-09-06T14:11:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613626
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker forholdet mellom demokrati og offentlige goder. Fokuset for oppgaven er rettet mot demokratier som oppsto under den tredje demokrati-bølgen i perioden 1980-2008. Oppgaven ønsker også å måle mulige effekter fra den demokratiske overgangen landene opplevde. Effekten av demokratisk overgang drevet av massene eller elitene på en indikator for offentlig helse, er undersøkt ved siden av et indeksert demokrati-mål ved bruk av fire regresjonsmodeller for perioden 1977-2016, der datasettet omfanget nesten alle tilfeller av demokratisk overgang i perioden. Resultatene fra modellene støtter opp tidligere studiers resultater i at høyere nivå av demokrati er koblet med høyere forventet levealder, mens man kontrollerer for effekten av velstand, urbanisering og overgangseffekter. Oppgavens mål om å undersøke overgangseffekter blir forhindret av en mangel på statistisk signifikante resultater for disse effektene, i tillegg har oppgaven mislykkes i å kontrollere for effekten av HIV/AIDS på forventet levealder i land sør for Sahara.
dc.description.abstractThis study re-examines the relationship between democracy and public goods. The focus of the study is directed to democracies that emerged during the Third Wave of Democratization, 1980-2008. Additionally, the study seeks to measure the potential transition effects from the democratic transition the states in question underwent. The impact of democratic transition driven from the masses or the elites upon a public health indicator, is examined alongside an indexed measure of democracy using four regression models run for the period of 1977-2016, with a dataset that encompasses nearly the entirety of all democratic transition cases in the period. Findings from the regression models affirm previous studies’ findings of an association between higher levels of democracy and higher levels of life expectancy while controlling for wealth, urbanization and transition effects. The study’s goal of incorporating transition effects is hampered by the lack of statistically significant results for these effects, in addition to failing to account for the effect of HIV/AIDS on life expectancy figures for the sub-Saharan countries.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA Quantitative Study into Third-Wave Democracies and Life Expectancy
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record