Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEllinggard, Kristian Bernhof
dc.contributor.authorKnudsen, Elise Hartvedt
dc.date.accessioned2019-09-06T14:11:52Z
dc.date.available2019-09-06T14:11:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613614
dc.description.abstractOppgaven ser på hvilke økonomiske og politiske årsaker som legges til grunn for at USA, og Trump-administrasjonen har en manglende tillit til det liberale handelssystemet, og hvorfor Trump trekker seg ut av multilaterale avtaler. Trump sin nasjonalistiske handelspolitikk er et historisk brudd, fordi det strider mot et handelssystem som har eksistert i 70 år, etablert av USA, basert på liberalistiske verdier. Oppgaven bruker teoriene om økonomisk liberalisme og økonomisk nasjonalisme til å forklare ulike måter å styre internasjonal økonomi. Økonomisk liberalisme fremmer internasjonalt samarbeid, frihandel og gjensidig avhengighet, mens nasjonalistenes overordnede mål er statsbygging og politisk autonomi. Internasjonal handel er utgangspunkt for konflikt og aldri symmetrisk, og nasjonalister vil derfor fremme økonomisk proteksjonisme for å beskytte statens økonomi. Trumps handelspolitikk kom som en reaksjon mot den sterke globaliseringen i kjølvannet av liberaliseringsbølgen etter Den kalde krigen. Millioner av amerikanske industriarbeidsplasser har blitt borte, og økende økonomiske forskjeller og et begrenset handlingsrom gjør at det har vokst frem en mistillit til det globale handelssystemet. Trump vant frem med sin nasjonalistiske dagsorden, og ble stemmen til de amerikanske industriarbeiderne som har mistet jobbene. Oppgaven ser på årsakene til hvorfor Trump mener det liberale handelssystemet mangler troverdighet. For å forklare årsaksfaktorene, består oppgaven av en “mixed method”, som kombinerer bruk av kvantitative og kvalitative data. De kvantitativ dataene illustrerer USA sine økonomiske utfordringer og Kina sin vekst. De kvalitative dataene består av Trump sine uttalelser, tiltak og politikk som gjenspeiler hans mistillit til det liberale handelssystemet. USAs handelsunderskudd, antakelser om urettferdig handel med Kina, en null-sum-forståelse av handel og svekkelse av landets selvråderett er årsaksfaktorer jeg har lagt til grunn for Trump sin handelspolitikk. Trump sin løsning er å isolere seg mer fra internasjonal handel gjennom å trekke seg fra/reforhandle frihandelsavtaler, kritisere internasjonal institusjoner som WTO, innføre avgifter på import fra utlandet og starte handelskrig med Kina. Trumps handelspolitikk støtter i liten grad internasjonalt samarbeid, og vil tilbake til tiden med sterke nasjonalstater.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHandelspolitikken til USA
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel