Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJakobsen, Jo
dc.contributor.authorBrurok, Eila Singsås
dc.date.accessioned2019-09-06T14:11:37Z
dc.date.available2019-09-06T14:11:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613584
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å svare på forskningsspørsmålet om det er umulig for USA, mer spesifikt President Trump å foreta en større tilbaketrekning av soldater. I oppgaven har jeg rettet fokuset mot basenettverket som et imperium, og forsøker å vise hvordan den fremskutte militære posisjonen skal fungere avskrekkende, være en sikkerhet for allierte og muliggjøre raske operasjoner. Videre bruker jeg strukturell realisme og nyklassisk realisme for å finne hva som driver USA handlinger, og her er det spesielt faktorer som frykt for kjedereaksjoner, staters intensjoner, usikkerhet, samt særtrekk ved USA som er det viktige. Det er særlig kjerneområdene Midtøsten, Europa og Asia som står i fokus, og hvordan utviklingen har vært der i tidsrommet 2016-2018. Oppgaven konkluderer med at det er mulig å spore et skift i USAs ambisjoner, med større fokus på Europa og Asia. Men den viktigste konklusjonen er at det faktisk virker å være nærmest umulig å gjøre omfattende endringer på basenettverket når det gjelder å redusere og trekke soldater tilbake for USAs presidenter.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUSAs BASEIMPERIUM
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel