Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWidmark, Anders
dc.contributor.authorGolid, Anne Marthe
dc.contributor.authorSchuster, Eva Marthe
dc.contributor.authorMartinsen, Pia Renee
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:36Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613374
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilke tiltak foretrekker radiografer for å bedre opplevelsen av MR undersøkelser for pasienter med klaustrofobi? Hensikt: Pasienter som gjennomgår en MR-undersøkelse kan oppleve klaustrofobiske reaksjoner. Målet med denne oppgaven var å finne ut hvilket tiltak, og hvilke strategier radiografer mener er effektive for å redusere klaustrofobiske reaksjoner for pasienten under en MR-undersøkelse. Metode: En kvantitativ metode i form av et spørreskjema ble valg for denne oppgaven. På grunn av utformingen av spørreskjema ble enkelte spørsmål analysert med en kvalitativ analyse. Utvalgene i denne oppgaven bestod av et norsk helseforetak og et privat institutt. Resultater: Det var en svarprosent på 56% ved denne undersøkelsen. “Musikk/radio” var det mest foretrukket hjelpemiddelet etter svaralternativet “annet”. I svaralternativene radiografene selv kunne utdype ble informasjon, kommunikasjon og pasientomsorg vektlagt som de viktigste tiltakene. Konklusjon: God informasjon før undersøkelsen, og kommunikasjon underveis, er det som blir mest vektlagt. De fysiske hjelpemidlene er en bra distraksjon, men det er viktigere å skape trygghet og tillit til pasienten, og yte god pasientomsorg.
dc.description.abstractResearch question: Which measures do radiographers prefer to improve the experience of MRI examinations for patients with claustrophobia? Purpose: Patients undergoing MRI may experience claustrophobic reactions. The goal of this exercise was to find out which actions and strategies radiographers believe are effective in reducing claustrophobic reactions to the patient during an MRI examination. Method: A quantitative method in the form of a questionnaire was chosen. Due to the design of the questionnaire, some questions were analyzed using qualitative analysis. The committees in this thesis consisted of a Norwegian health enterprise and a private institute. Results: There was a 56% response rate to the questionnaire. Out of the answer alternatives on the preferred aids, “music/radio” was the most selected alternative after the elaboration alternative. Where the radiographers had an option to elaborate, they emphasized the importance of information, communication and patient care. Conclusion: Good information before the examination, and communication along the way, is the most emphasized tool used. The physical aids are a good distraction, but it is more important to create security and trust to the patient and provide good patient care.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke tiltak foretrekker radiografer for å bedre opplevelsen av MR undersøkelser for pasienter med klaustrofobi?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel