Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Geir Vegard
dc.contributor.authorKolve, Arnstein Eide
dc.contributor.authorHeiberg, Julie
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:33Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613370
dc.description.abstractBakgrunn: Kolorektal kreft er en hyppig forekommende kreftsykdom, og er en av de vanligste dødsårsakene i Norge. God ernæringsstatus kan være avgjørende for utfallet for pasienten, og det antas at 25-30 % av pasienter med kreft dør som følge av underernæring. Redusert ernæringsstatus kan skyldes kreftsykdommen, psykologiske effekter og/eller bivirkninger av behandling. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å innhente forskningsresultater og annen litteratur som belyser hvordan sykepleier kan forebygge underernæring hos pasienter med kolorektal kreft. Metode: Bacheloroppgaven er et litteraturstudie med litteratursøk utført i databasene PubMed, Cinahl Complete og SveMed+. Søkeord som er benyttet er blant annet cancer, malnutrition, kreft, ernæring, colorectal og nutritional status. Resultat: Mange faktorer kan påvirke næringsinntaket, for eksempel kjønn, kreftstadium, funksjonsnivå, lengde på sykehusopphold, smerter, svakhet, depresjon, tretthet, redusert appetitt, diaré. Kvalme og oppkast er plager som er assosiert med underernæring. Veiledning og næringstilskudd er tiltak som kan redusere plager og symptomer hos de fleste pasienter. Næringstilskudd i forbindelse med kirurgi kan dessuten bidra til mindre risiko for komplikasjoner. God oppfølging i form av veiledning og tiltak som innleggelses- og utskrivningssamtale kan påvirke ernæringsstatus positivt. Konklusjon: Sykepleiers rolle er viktig når det kommer til pasientens ernæringsstatus. Man ser viktigheten av kartlegging av pasientens ernæringsstatus og inntak ved hjelp av ulike kartleggingsverktøy. Det signaliseres at det er en tydelig fordel å veilede pasienten om ernæring og la pasienten delta aktivt i prosessen. Pasienten burde bli inkludert i tiltakene for å øke forståelsen og gi rom for at pasienten kan påvirke behandlingsløpet selv. Spesifikke tiltak slik som næringsdrikker, berikelse av mat og ønskekost er enkle og hyppige tiltak som sykepleieren kan innføre.
dc.description.abstractBackground: Colorectal cancer is a frequently occurring type of cancer and is a common cause of death in Norway. Good nutrition is crucial for cancer patients, as it is estimated that up to 25-30% of patients with colorectal cancer dies of malnutrition. Malnutrition can be caused by the disease, psychological side effects and/or side effects from medical treatment. Objective: The purpose of this literature study is to find studies and other literature that answer to how nurses can work to prevent malnutrition for patients with colorectal cancer. Method: This literature review is built on searches in databases like Pubmed, Cinahl Complete and SweMed+. The search words that were used are cancer, malnutrition, kreft, ernæring, colorectal and nutritional status. Results: Nutritional status can be affected by a lot of factors, for example sex, level of severity, level of functionality, length of hospital stay, pain, weakness, depression, fatigue, appetite and diarrhea. Nausea and vomiting are complications that are associated with malnutrition. Nutritional guidance and nutritional supplements are measures that can reduce symptoms and complications. Using nutritional supplements before surgery can contribute to less risk and complications from the operation. Admission and discharge interviews combined with regular follow-ups can greatly benefit nutritional status. Conclusion: The importance of a nurses role is very clear when it comes to the patients nutritional status. Getting an overview of the patients nutritional consuming is of great importance. Nutritional guidance in cooperation with the patient and other medical professionals seems to be the most effective measure taken. Nutritional drinks and enriching of natural food sources are simple and easy measures nurses can take for the patients.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til å forebygge underernæring hos pasienter med kolorektal kreft?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel