Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStikbakke, Elin
dc.contributor.authorSvisdal, Trine Solheim, Silje Therese Grimsrud Meyer, Inga Fernanda
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:30Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613366
dc.description.abstractBakgrunn: Fotsår er et økende problem hos pasienter med diabetes type 2. Dette kan i verste fall føre amputasjon. Livsstilsendring er en viktig faktor i forebyggingen. Sykepleiere har et viktig ansvar for at pasienten tilegner seg kunnskaper og ferdigheter. Metode: Bacheloroppgaven har brukt litteraturstudie som metode. Kunnskapen ble hentet ved hjelp av strukturerte søk etter studier i ulike databaser. I denne oppgaven er det brukt 7 vitenskapelige artikler. Hensikt: Hensikten er å undersøke hvorfor sykepleierens undervisning er viktig i forebyggingsarbeidet rettet mot fotsår. Resultat: Etter å ha tolket resultatene fra de 7 vitenskapelige artiklene, kom vi fram til 3 temaer som er vesentlig i sykepleierens forebyggingsarbeid rettet mot fotsår. Temaene er forebygging, pasientens behov for tilpasset helseinformasjon og Empowerment. Konklusjon: Det er viktig at pasienten har kunnskaper og ferdigheter om diabetes. Gjennom undervisning bidrar sykepleieren til at pasienten oppnår mestring av sykdommen. Likevel må sykepleieren være klar over pasienter har ulike forutsetninger for å nyttiggjøre seg av informasjonen og undervisningen må være tilpasset hver enkelt pasient. Studiene viser at jo mer diabeteskunnskaper pasienter har, jo mer motiverte er de for endring.
dc.description.abstractBackground: Foot ulcers is an increasing complication among type 2 diabetes mellitus patients, which can lead to amputation. One of the most important factors in preventing foot ulcers is changes in lifestyle. The nurses have an important responsibility to make sure that the patients are well -informed and educated on the subject. Method: The thesis used literature study as method. We gained our results and knowledge by using different databases to conduct searches for studies on the subject. This thesis used 7 scientific articles. Purpose: The purpose of the thesis is to gain understanding about why it is important for nurses to teach patients in regards to prevent foot ulcers Result: After studying the 7 articles, we found 3 factors that were crucial in the preventive work that nurses do. These factors are prevention, patients knowledge on the subject and empowerment. Conclusion: It ́s important that patients have knowledge and skills when dealing with diabetes. Through teaching, the nurse helps the patients to achieve a sense of management when dealing with the disease. Nevertheless, the nurse must be aware of the fact that patients have different life circumstances, therefor, they benefit differently from the information given. Therefor the nurse must teach in manners that fit each patient individually. The studies found that patients are more motivated to change if they possess a higher level of knowledge about the diabetes diagnosis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForebygging av fotsår hos pasienter med diabetes mellitus type 2
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel