Show simple item record

dc.contributor.advisorStikbakke, Elin
dc.contributor.authorHennie, Malin - Bergstrøm, Astrid Sevaldson
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:02Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613328
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge er det mellom 300-400 mennesker som til enhver tid har diagnosen amyotrofisk lateralsklerose, ALS. Sykdommen er inkurabel og sykdomsutviklingen varierer kraftig. Med en overlevelsestid på 3-5 år oppstår behov for palliativ pleie tidlig. I frykt for å oppleve lidelse mottar sykepleiere forespørsler fra disse pasientene om å fremskynde døden. Å yte slik hjelp er ulovlig i Norge. Hensikt: Studien belyser årsaker til at noen ALS-pasienter uttrykker ønske om å framskynde døden, og vurderer hvilken betydning dette har for utøvelsen av palliativ sykepleie. Metode: Litteraturstudie med kvalitativ metode. Etter søk i ulike databaser ble fem artikler analysert og inkludert i studien, etter egne inklusjons- og eksklusjonskriterier. I tillegg ble det benyttet andre aktuelle publikasjoner og relevant fagstoff. Resultat: Litteraturstudien utpeker fire temaer som har betydning for hvordan palliativ omsorg kan bidra til å ivareta ALS-pasienter; Sykepleiers faglige kompetanse, frykt for fremtiden, kommunikasjon og informasjon og behov for en palliativ pleieplan. Konklusjon: For å kunne ivareta ALS-pasienter som ytrer ønske om aktiv dødshjelp må den palliative omsorgen skape trygghet og forutsigbarhet for pasientene- hovedsakelig gjennom åpen kommunikasjon, høy kompetanse, tilstrekkelig informasjon og en palliativ pleieplan.
dc.description.abstractBackground: In Norway an average of 300-400 will have the diagnosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) at any given time. This disease is incurable and the development of the disease varies greatly from case to case. With a typical life span of 3-5 years palliative care is administered quickly after diagnosis. As a result of the disease the fear of experience excruciating pain is great, which results in questions regarding euthanasia, however to administer such help is illegal in Norway. Aim: This study sheds light on the wish of some ALS patients to end their life and how the palliative care administered by nurses is effected by this wish of euthanasia. Methodology: The literature used is of qualitative data, which was aquired through numerous databases and lead to five articles being analyzed for the purpose of this study, as well as relevant studies and articles. These articles were vetted through applicable inclusion and exclusion criteria. Results: The qualitative data shows four topics that are substantial regarding palliative care when caring for ALS patients, these include: nurses professional competence, fear of the future, communication and information, as well as the need for a palliative care plan. Conclusion: To care for ALS patients that wish to end their own life, palliative care needs to provide safety and predictability for the patient through open communication, high level of competence regarding the issues, as well as adequate information and a palliative care plan.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title“JEG ER IKKE REDD FOR Å DØ, MEN REDD FOR Å LEVE” - Sykepleiers utfordringer med å ivareta ALS-pasienter som ber om hjelp til å avslutte livet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record