Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMerete Furnes
dc.contributor.authorJaneth Demetria Mtaki
dc.contributor.authorAmal Hussain Hassan
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:35Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613294
dc.description.abstractBakgrunn: Det er økning i forekomsten av hiv i Norge. Et av utfordringene hiv positive pasienter møter i hverdagen er stigmatisering. Det er derfor et behov for at sykepleier viser positive holdninger og har tilstrekkelig med kunnskap om hiv. Hensikt: Er å belyse faktorer som påvirke sykepleierens holdninger negativt i møte med hiv-positive pasienter på sykehus. Deretter belyse tiltakene som kan iverksettes for å forbedre sykepleierens negative holdninger. Metode: Denne litteraturstudien er bygget på relevante vitenskapelige artikler. I tillegg ble det brukt relevant litteratur i forhold til problemstilling. Strukturerte søk ble gjort i databasene: PubMed og Cinahl. Resultat: Resultater viste at sykepleier og sykepleierstudenter hadde mangel på kunnskap og erfaring om hiv, frykt for smitte, fordommer og stigmatisering. Konklusjon: Hiv positive pasienter blir møtt med negative holdninger fra sykepleiere og sykepleierstudenter. Det er derfor et behov for at sykepleierutdannings programmer legger mye vekt om tema hiv i utdanningsplanen. Sykepleier og sykepleier studenter bør også være oppmerksom over deres holdninger i møte hiv-positive pasienter.
dc.description.abstractBackground: The incidence of hiv is increasing in Norway. Stigma is one of the main challenges patients living with hiv face on a daily basis. It is therefore a need for a sufficient level of knowledge about hiv and positive attitudes from the nurse. Aim: To examine factors that leads to nurse`s negative attitudes when taking care of hiv-positive patients in hospital. And to examine strategies that can be implemented to change nurse`s negative attitudes. Method: This literature review is based on scientific studies. There is also been used supplementing literature that were considered useful to answer the aim of the study. Searches in Cinahl and PubMed, were used to find relevant articles. Results: The results showed that nurses and nursing students had lack of knowledge about hiv, fear of contagion, patients experienced stigma and prejudice. The results showed that attitudes and empathic tendencies are related to knowledge. Conclusion: Hiv-positive patients experienced negative attitudes from nurses and nursing students. This shows a need for nursing education programs to include the topic hiv in the curriculum. Nurses and nursing students should also be aware of their attitudes when providing care to hiv-positive patients.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleierens holdninger i møte med hiv-positive pasienter
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel