Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNæss, Robert
dc.contributor.advisorAsk, Kristine
dc.contributor.authorDalsaune, Carmen Elizabeth
dc.date.accessioned2019-09-06T14:00:23Z
dc.date.available2019-09-06T14:00:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613032
dc.description.abstractDigital teknologi blir mer og mer utbredt, det virker som om det finnes en app for det meste, og fremtidens jobber vil innebære en slags form for IKT. Dette fører til at mange av oss lever store deler av våre liv gjennom digitale medier. IKT er blitt så integrert i samfunnet at det nå også har blitt en del av livet til de minste. Det antas at barn født i 2010 vil være 18 måneder gamle når de debuterer med denne teknologien. Da er det ikke rart at til og med politikerne har nå kommet frem til at IKT skal være et mandat i Rammeplanen for barnehagene. Gjennom en analyse av styringsteknologier viser jeg hvordan IKT har blitt strukturert og formulert til å bli en del av den fremtidige måten den digitale teknologien skal arbeides med i de norske barnehagene. ANT brukes som et overordnet rammeverk til å analysere hvordan IKT i barnehagen blir domestisert på et nasjonalt og lokalt nivå. ANT hjelper også til at oppgaven ikke tar en deterministisk retning når denne oppgaven ser på digital teknologi som en aktant. Oppgaven går også inn på om det er noen implementeringsstrategi fra politikerne, nærmere bestemt om Trondheim kommune har noen planer for hvordan de vil implementere IKT slik Rammeplanen skripter det. Oppgaven viser at selv om politikerne har utrykt seg singulært og er formidable i sin måte å legge frem mandatet om å fremme IKT i barnehagen, har selve implementeringsprosessen vært mangelfull, spesielt når det gjelder Trondheim Kommune, som er den kommunen oppgaven konsentrer seg om. Det antas at det kan være økonomiske grunner til at det tar tid å starte en gjennomgående implementeringsplan av IKT til barnehagene i Trondheim Kommune. Dette til tross for at kunnskapsministeren skryter av at budsjettet for kompetansehevingstiltak i barnehagene i forbindelse med lanseringen av ny Rammeplan er mer enn doblet. Oppgaven avsluttes med noen forslag til arbeidet videre og et håp om at Trondheim kommune starter en kommunal overordnet implementeringsprosess så snart det økonomiske er på plass.
dc.description.abstractDigital technology has become increasingly widespread, and it seems there is an app for everything, and future jobs will most likely entail some form of ICT. This consequently leads many of us to live our lives through digital technology. ICT has now become embedded in our society to the degree that it now also involves the smallest children. It is presumed that children born in 2010 will be 18 months old when they make their debut with digital technology. It is understandable that politicians have concluded that ICT should be included in the national curriculum for Norwegian Kindergartens. This paper shows through an analysis of governmental technologies how ICT has been constructed and formulated to become a part of how digital technology will be integrated in how Norwegian kindergartens work with ICT. ANT will be applied as an overall framework for the analysis on how the kindergartens domesticate ICT on a national and local level. ANT will also help this paper to not take a deterministic direction when digital technology is seen as an actant. It can also be read in the paper how the politicians have strategies to implement ICT, and to take a closer look on Trondheim municipality, and if it has any plans on how to implement the scripting of ICT in the national curriculum. The paper shows that the politicians have worded themselves very eloquently and grand in how they write propose to add an ICT mandate in the national curriculum. Though the implementation processes are, to say the least, inadequate. This is particularly in regards to Trondheim municipality, which is the municipality this paper takes into particular consideration. In the paper, it becomes apparent that this is due to lack of finances, even though the minister of education talks about how the budget for competence-raising measures has doubled. The paper ends with suggestions on how to further the work with the implementation processes and hope that Trondheim municipality will start a well-planned implementation process when the financial problems have been resolved.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalog Politikk, Digital Fremtid?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel