Show simple item record

dc.contributor.advisorHaga, Monika
dc.contributor.advisorSigmundsson, Hermundur
dc.contributor.authorØsterås, Berit
dc.date.accessioned2019-09-04T06:52:58Z
dc.date.available2019-09-04T06:52:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-326-3589-4
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612346
dc.description.abstractSummary: Stress and pain are prevalent and significantly associated in Norwegian 15-16 year olds. Physical fitness seems not to protect against stress in the adolescents. Attention awareness, on the contrary, might have a stress-protecting impact. This may contribute to increase the understanding about important aspect of adolescent health and its prerequisites. Perceived stress and pain in adolescents often turn into long-term health complaints and might be risk factors of future health. As shown in this thesis, long-term pain is as prevalent in 15-16 year olds as in the adult Norwegian population, which is the leading in Europa on pain prevalence. Higher stress levels among adolescents is associated with more persistent, more intense and more widespread pain. The results are based on crossover data from samples of students in their final year of public elementary schools in the Trondheim municipality. Pain complaints related to the musculoskeletal system are the most common in Norway and are specifically studied in this thesis. These are considered to “bother the most and cost the most” and constitute a significant public health burden both nationally and globally. Male and female pain complaints seem equally stress-related. The adolescent males actually present with more and stronger stress-pain associations than their female peers. The total prevalence of stress and pain, however, still seems somewhat higher among the females. There seems to be no differences in stress levels between different types of musculoskeletal pain in the adolescents, implying that knee pain and neck-/ shoulder pain, for example, are equally stress-related. Popular health promotion among youths aims to increase levels of physical activity and physical fitness. This is expected to have numerous health beneficial effects, including prevent and reduce stress, increase attentiveness and concentration, and reduce subjective health complaints in general. The studies in this thesis fail to confirm this. The findings do not support that physical fitness prevents or reduces perceived stress or pain in 15-16 year olds. Moreover, physical fitness levels have no impact on the adolescents’ attention awareness ability, according to the findings. On the contrary, the findings do support a possible stress-protecting impact of attention awareness or mindfulness in the adolescents.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag: Blant norske 15-16-åringer er stress og smerte utbredt og i tillegg tydelig relatert til hverandre. Fysisk form ser ikke ut til å forebygge stress blant ungdommene, men det gjør evnen til å være oppmerksomt til stede. Kanskje kan dette bidra til å øke forståelsen av viktige aspekt ved ungdomshelsen og dens forutsetninger. Stress og smerter blant unge blir gjerne langvarig og kan utgjøre en betydelig risiko for framtidig helse. Som vist i denne avhandlingen er det like mye langvarige smerteplager blant 15-16-åringer som i den voksne befolkningen i Norge, og denne ligger på smertetoppen i Europa. Høyre stressnivå blant unge henger sammen med mer langvarig smerte, høyere smerteintensitet og større utbredelse av smerte. Resultatene baserer seg på tverrsnittsdata fra elever på 10. trinn i Trondheim kommune. Smerter relatert til muskel- og skjelettsystemet er de mest vanlige i Norge, og det er denne typen smerter som først og fremst studeres i avhandlingen. Disse regnes for å «plage flest og koste mest» og utgjør en betydelig helsebyrde både nasjonalt og globalt. Smerter hos jenter virker ikke til å være mer relatert til stress enn hos gutter, selv om dette er en vanlig antagelse. Hos guttene er det faktisk flere og sterkere stress-smerte sammenhenger enn hos jentene. Den totale forekomsten av stress og smerte virker derimot fremdeles noe høyere blant jentene. Det ser ikke ut til å være forskjell i stress mellom ulike typer muskel- og skjelettsmerter, noe som tyder på at stressnivået hos ungdommene er like høyt i forbindelse med for eksempel knesmerter som ved nakke-/ skuldersmerter. Populære tiltak for å fremme helse blant ungdommer sikter mot å øke nivået av fysisk aktivitet og fysisk form. Dette forventes å ha mange gunstige helseeffekter som blant annet å forebygge og redusere stress, øke oppmerksomhet og konsentrasjon, samt redusere subjektive helseplager generelt. Studiene i denne avhandlingen kan ikke bekrefte dette. Funnene gir ikke støtte til at fysisk form forebygger eller reduserer verken stress eller smerteplager blant 15-16-åringer. Fysisk form ser heller ikke ut til å virke inn på ungdommers evne til å være oppmerksomt til stede. Derimot støtter funnene at evnen til å være oppmerksomt til stede kan være stressforebyggende blant ungdommer.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2019:3
dc.titleAdolescent Health. Perceived Stress in Relation to Pain, Physical Fitness, Mindfulness, and BMInb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.description.localcodedigital fulltext not avialablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record