Show simple item record

dc.contributor.advisorEspinosa, Aurora Maria Fernandez
dc.contributor.advisorHjertø, Anne Lise
dc.contributor.authorJordet, Synne Dalen
dc.contributor.authorLofthus, Magnhild
dc.contributor.authorNorum, Ane Carina
dc.date.accessioned2019-08-25T14:06:13Z
dc.date.available2019-08-25T14:06:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610803
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved St. Olavs hospital sitt vedtak om å samarbeide med luftambulansen med å forsyne dem med leukocyttfiltrerte fullblodsposer. Det er bestemt at blodposene skal kastes etter 15 dager dersom de ikke blir transfundert. Det er derfor ønskelig å se på i hvilken grad det oppstår endringer i den hemostatiske profilen, og hvordan disse eventuelt samsvarer med endringene i de metabolske- og hematologiske parametere i fullblodsposene. Det ble benyttet 15 fullblodsposer i prosjektet. Blodet ble tappet på et fullblodstappesett med et integrert trombocyttbesparende filter for å fjerne leukocytter. Blodposene ble lagret i en tidsperiode på 15 dager, og analysert på dag 1, 4, 9 og 15. Analyseresultatene fra TEG lå betydelig utenfor oppgitte referanseområder allerede på dag 1. Det ble funnet signifikante endringer i MA-verdiene og -vinklene under lagringsperioden, men ingen signifikante endringer for R-verdiene. Det ble sett på assosiasjonen mellom enkelte parametere, der resultatene viste god assosiasjon mellom MA og antall trombocytter, og glukose og laktat, mens ingen assosiasjon mellom -vinkel og fibrinogen. Mulige årsaker til de dårlige MA- og -resultatene kan være filtreringsprosessen, da filteret, som i utgangspunktet skal være trombocyttbesparende, kan medføre en reduksjon av antall trombocytter. Andre mulige årsaker kan være selve leukocyttreduseringen, da leukocyttene spiller en viktig rolle i den hemostatiske prosessen. Fjerning av leukocyttene kan derfor ha en negativ effekt på fullblodets hemostatiske funksjon in vitro. Videre studier er nødvendig for å bekrefte disse funnene. Det kan da være interessant å se på endringer i filtrert mot ufiltrert fullblod fra samme blodgiver. Først og fremst med tanke på at leukocyttene kan spille en større og viktigere rolle i den hemostatiske prosessen hos pasienter med traumatiske blødninger, enn det man har trodd. Basert på funnene bør også holdbarheten til fullblod revurderes.
dc.description.abstractThis study have been designed based on the decision by the Department of immunology and transfusion at St. Olavs hospital to supply The Norwegian Air Ambulance Foundation with whole blood for prehospital administration. The whole blood units shall be thrown away after a period of 15 days, given that the units have not been transfused. Therefore, it is useful to look at the hemostatic -, metabolic- and haematological parameters change during storage. In total, 15 whole blood units were analyzed. The blood was obtained in a collection set with a filter to reduce leukocytes but the keeping most part of the platelets. The whole blood units were stored in a time period of 15 days and analyzed on day 1, 4, 9 and 15. The results from the TEG analysis were outside normal reference ranges already on day 1. There were statistically significant differences over time for the MA-values and -angles. Meanwhile, there were no significant difference for the R-values over time. The results showed good association between MA and the number of thrombocytes, and between glucose and lactate, but no association between -angle and fibrinogen. TEG results were unexpectedly low for MA and -angle. A possible reason for this may be the filtration process, even if it is supposed to be platelet-saving, it may lead to a considerable reduction of the number of platelets in the blood unit. Another possible reason might be that the leukocytes play an important role in the hemostatic process. Leukocyte depletion may therefore have a detrimental effect on the hemostatic properties of whole blood in vitro. Further studies are warranted to assert the importance of these findings. There might be interesting to examine changes in leukoreduced whole blood compered to non-leukoreduced whole blood from the same donor. The durability of the whole blood units should also be reconsidered, based on these findings.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEvaluering av den in vitro hemostatiske profilen av leukocyttfiltrert fullblod under lagring ved 4 °C målt ved hemostatiske-, metabolske- og hematologiske parametere
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record