Show simple item record

dc.contributor.advisorHalgunset, Jostein
dc.contributor.authorTodnem, Endre Nergaard
dc.date.accessioned2019-08-25T14:06:11Z
dc.date.available2019-08-25T14:06:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610802
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven inngår i et metodeutviklingsprosjekt som ble utført i regi av avdeling for patologi ved St. Olavs hospital i samarbeid med Biobank 1. Arbeidet ble utført ved laboratoriet til Biobank 1, Laboratoriesenteret. Målet med oppgaven var å benytte in-situ-hybridisering til å påvise miR-145 i vev fra ulike organer for å undersøke hvilke celler som inneholder dette spesifikke miRNA-et. I flere vitenskapelige artikler er det rapportert sammenheng mellom miR-145 og utvikling av kreft, og det har blitt antydet at miR-145 kan spille en rolle i utviklingen av kreft. Hensikten med forsøket var å kartlegge utbredelsen av miR-145 i ulike vevstyper, og analysen ble derfor utført på snitt fra forskjellige organer. Målet var å finne ut om miR-145 kan påvises i snittene, og observere hvilke celler som uttrykte dette. Gjennomføringen av prosedyren tok cirka 7,5 timer og ble utført 17 ganger. Prosedyren på prøvematerialet ble gjennomført i perioden 11.03- 09.04.2019. Det ble farget snitt fra 134 forskjellige FFPE-vevsblokker fra 11 typer vev. Vi fant at glatt muskulatur, myofibroblaster og myoepitel alltid uttrykte miR-145. Fibroblaster ga varierte resultater. Normale epitelceller uttrykte oftest ikke miR-145, men i nærheten av granulasjonsvev fant vi positiv reaksjon i noen av epitelcellene. Tumorceller viste varierende resultater. Cellene var primært negative i karsinomer i colon og mamma, samt i osteosarkom og meningeom, mens de var positive i urotelial svulster, pleomorft adenom og kondroid syringom. I ventrikkelkanser og mesoteliom varierte resultatene fra snitt til snitt. Resultatene viser at miR-145 uttrykkes i stromale celler, mens utrykk i tumorceller varierer fra organ til organ og fra snitt til snitt.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is part of a method development project conducted by the Department of Pathology at St. Olavs Hospital in cooperation with Biobank 1. The work was carried out at the laboratory of Biobank 1, Laboratoriesenteret. The purpose of the experiment was to use in-situ-hybridization to detect miR-145 in tissue from different organs to investigate which cells contained this specific miRNA. Several scientific journals have reported a connection between miR-145 and the development of cancer, and it has been suggested that miR-145 might play a part in the development of cancer. The purpose of the investigation was to map the distribution of miR-145 in different kinds of tissue, therefore the analysis was done on sections from different organs. The aim was to discover if miR-145 could be detected in the sections, and to observe which cells expressed this. The completion of the procedure took ca. 7,5 hours, and it was done 17 times. The procedure was done during the period of 11.03-09.04.2019. During this period sections from 134 different FFPE tissue blocks from 11 kinds of tissues were stained. We discovered that smooth muscle, myofibroblasts and myoepitel always expressed miR-145. Fibroblasts varied in their expression. Normal epithelial cells usually did not express miR-145, but close to granulation tissue we discovered positive reactions from some of the epithelial cells. The tumor cells showed varied expression of miR-145. The cells were primarily negative in carcinoma in colon and mamma, as well as in osteosarcoma and meningioma, while they were positive in urothelial tumor, pleomorphic adenoma and chondroid syringoma. In gastric cancer and mesothelioma the results varied between sections. The results show that miR-145 is expressed in stromal cells, while the expression in tumor cells varies between different organs and different sections.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePåvisning av miR-145 i FFPE-materiale undersøkt med in-situ-hybridisering
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record