Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjertø, Anne Lise
dc.contributor.authorDadzie, Ronald Emmanuel
dc.contributor.authorKaiander Kreutz, Fredrik
dc.contributor.authorSkipsfjord, Peder Olav
dc.date.accessioned2019-08-25T14:06:07Z
dc.date.available2019-08-25T14:06:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610800
dc.description.abstractRevmatoid artritt (RA) er en kronisk systemisk autoimmun sykdom hvor pasientens immunsystem angriper egne ledd og bindevev. Diagnostikk av sykdommen innebærer blant annet påvisning av markøren revmatoid faktor (RF), isotype IgM. Produsenten av reagenser til analysen anbefaler å analysere prøver innen 48 timer etter prøvetaking for prøver oppbevart i kjøleskap og 8 timer for prøver oppbevart i romtemperatur. Denne holdbarhetstiden kan dog overstiges ved lang transporttid fra legekontorer eller ved at prøvene ikke blir analysert på flere dager pga. f.eks. helg, høytider, og ved mindre laboratorier at analysen ikke utføres hver dag. Det kan også forekomme at prøver blir stående på benk i romtemperatur over en periode, både på legekontor og laboratoriet. Det er derfor ønskelig for Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT) å vite om lagringstid av prøver utover 48 timer og oppbevaring i romtemperatur utover 8 timer vil påvirke resultatet av RF-IgM. For å undersøke dette ble serumprøver fra 16 pasienter med positivt resultat av RF-IgM analysert vha. ELISA-metoden. Prøver oppbevart i romtemperatur ble analysert i 5 dager og prøver oppbevart i kjøleskap ble analysert i 9 dager, med unntak av dag 6 og 7. Basert på undersøkelsene kom vi fram til at RF-IgM i pasientserum er holdbart i opptil 4 dager ved lagring i romtemperatur og 9 dager ved lagring i kjøleskap. I tillegg kom vi fram til at det ikke var noen signifikant forskjell i resultatene mellom oppbevaringstemperaturene opp til 4 dager.
dc.description.abstractRheumatoid Arthritis is a chronic inflammatory disorder where the patient's immune system attacks joints and tissue. For diagnosis a physician may test for rheumatoid factor (RF), isotope IgM. The company Inova diagnostics that produces the assay used by the Department of Immunology and Transfusion Medicine (DIT) at St. Olavs hospital recommends analysing a patient’s serum within 48 hours if stored in a refrigerator or within 8 hours if stored in room temperature. These hours are often exceeded since the samples are often taken at the doctor’s office and sent to the laboratory at DIT. This can take up to several days because of weekends, holidays or that the samples do not get analyzed every day, which could be the case for smaller laboratories. DIT wishes to find out if storing these samples over the recommended periods affects the results of RF-IgM. To find out if RF-IgM is affected by storage temperature and storage length, 16 serum samples from patients with positive results of RF-IgM were analyzed over several days. Samples stored in room temperature were analyzed over five days and samples stored in the refrigerator at 2-8℃ were analyzed over nine days with the exception of days 6 and 7. Based on our analysis we concluded that RF-IgM in serum is stable up to 4 days when stored in room temperature and 9 days when stored in a refrigerator. In addition we also concluded that there were no significant differances in concentration between the results of samples stored in the two different storage temperatures up to four days.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHoldbarhetsstudie av RF-IgM
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel