Show simple item record

dc.contributor.advisorThommesen, Liv
dc.contributor.authorStrømsvik, Vilja Kristine Aas
dc.date.accessioned2019-08-25T14:06:03Z
dc.date.available2019-08-25T14:06:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610796
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven var det, i sammenheng med akkreditering av analyser i avdeling for laboratoriemedisin, ønskelig å verifisere rørpostanleggets effekt på hemolyse, for å kunne dokumentere om sending av prøver gjennom Nordlandssykehuset i Bodøs rørpostanlegg kunne påvirke prøveresultatene. Det ble valgt ut analytter som er kjent å være følsomme for hemolyse: LD, ASAT, kalium, fosfat og hemolytisk indeks, i tillegg til noen analytter som allerede er laboratoriet allerede er akkreditert for av Norsk Akkreditering: hemoglobin, trombocytter og total leukocytter. Det ble innsamlet to prøvesett av 28 frivillige deltakere, hvor første prøvesett ble fraktet ved gange til laboratoriet, og det andre prøvesettet ble fraktet gjennom rørpostanlegget fra laboratoriets poliklinikk til prøvemottaket i Sentrallaboratoriet. Prøveresultatet for prøveglassene fraktet ved gange ble brukt som referanseverdier. Beregninger ble gjort ved bruk av Passing & Bablok regresjon og Band Altman plot (differanseplot). I denne studien kom en fram til at rørpostanlegget i noen tilfeller kan føre til hemolyse i blodprøver. En kan se en effekt av frakt i rørpost for analysene LD, ASAT, kalium og fosfat. De fleste endringer var likevel innenfor referanseområdene for analyttene og dermed uten klinisk betydning. Analyseresultater for hemoglobin, total leukocytter og trombocytter påvirkes ikke av frakt i rørpost.  
dc.description.abstractThe aim of this bachelor project was to uncover whether transmission of blood samples through the pneumatic tube system could cause hemolysis and thus influence the results of various blood tests. The project was part of the accreditation of analyses in the Department of laboratory medicine. The following analyzes which were known to be sensitive to hemolysis were selected: LD, ASAT, potassium, phosphate and hemolytic index, in addition to analyzes already accredited by Norsk Akkreditering at the department: hemoglobin, thrombocytes and total leukocytes. Two trial sets from 28 voluntary participants were collected; the first trial set was transported to the laboratory by courier, and the second trial set was transported through the hospitals pneumatic tube system. The analytical results from the sample tubes transported by courier was used as reference values. Statistical calculations of the data were performed with Passing & Bablok regression and Band Altman plot. In this study we found that the pneumatic tube system in some cases led to hemolysis in blood samples. The analyte concentration of LD, ASAT, potassium and phosphate was influenced by transportation through the pneumatic tube system. However, the differences in concentrations were generally within the accepted range and therefor without clinical importance. The results concerning hemoglobin, total leucocytes and thrombocytes were not affected by transportation with the pneumatic tube system.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerifisering av rørpostanleggets effekt på hemolyse
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record