Show simple item record

dc.contributor.advisorHolt, Randi Anny Utne
dc.contributor.advisorBerglund, Ida Johnsen
dc.contributor.authorKrog, Ida
dc.contributor.authorEdblad, Paulin
dc.date.accessioned2019-08-25T14:06:00Z
dc.date.available2019-08-25T14:06:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610793
dc.description.abstractBakgrunn Kardiovaskulære sykdommer er en av de vanligste dødsårsakene i Norge. Unormale lipidverdier i blodet er forbundet med risiko for kardiovaskulære sykdommer. Tidligere studier har vist at fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på serumkonsentrasjon til lipidverdier i blod, men effekten hos eldre er lite dokumentert og motstridende. Formål Målet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom endringen i maksimalt oksygen-opptak og endringen i serumkonsentrasjonen av "high density lipoprotein"-kolesterol, "low density lipoprotein"-kolesterol og triglyserider hos eldre menn og kvinner, i separate modeller. Metode Vår bacheloroppgave er en prospektiv kohortstudie av 128 kvinner og 144 menn i alderen 70 til 77 år som har deltatt i Generasjon 100-studien. Deltakerne har utført høy intensitetstrening i ett år. Maksimalt oksygenopptak og serumkonsentrasjon av blodlipider ble målt før Generasjon 100-studiens start og etter 1 år med høy intensitetstrening, og datamateriale fra analyseresultatene ble benyttet i denne oppgaven. Enkel lineær regresjon ble benyttet for å identifisere en eventuell korrelasjon mellom endringen i maksimalt oksygenopptak og endring i serumkonsentrasjon av "high density lipoprotein"-kolesterol, "low density lipoprotein"-kolesterol og triglyserider, hos både kvinner og menn. Alle analyseresultatene var samlet før bachelorprosjektet startet. Resultat Denne studien fant ingen signifikant sammenheng mellom endringen i maksimalt oksygen opptak og endringen i serumkonsentrasjon av "high density lipoprotein"-kolesterol, hos hverken kvinner eller menn. Ingen av de andre blodlipidene som ble testet viste signifikant assosiert med endringen i maksimalt oksygenopptak etter et år. Konklusjon Denne studien kunne ikke påvise noen signifikant sammenheng mellom endringen i maksimalt oksygenopptak og endringen i blodlipidene etter et år med trening hos eldre menn og kvinner.
dc.description.abstractBackground Cardiovascular diseases are one of the major causes of death in Norway. Unhealthy levels of blood lipids are associated with risk for cardiovascular disease. Previous studies have shown that aerobic exercise training may affect the concentration of blood lipid levels in serum. However, the data in older adults are few and conflicting. Objectives The aim of this study is to investigate the association between the change in maximal oxygen uptake and the change of concentration of high density lipoprotein cholesterol, low density lipoprotein cholesterol and triglycerides in older adults, in separate models. Method This is a prospective cohort study of 128 women and 144 men aged 70 to 77 years, who has performed high intensity training for one year, enrolled in the Generation 100 study. Simple linear regression analysis was used to identify association between the change in maximal oxygen uptake in relationship to the change in concentration of high density lipoprotein cholesterol, low density lipoprotein cholesterol and triglycerides, in both women and men. Results In this study we could not identify any significant association between the change in maximal oxygen uptake and the change in serum concentration of high density lipoprotein cholesterol, in neither women or men. The concentration of the other blood lipids were not to be found significantly associated with the change in maximal oxygen uptake either. Conclusion In this study we found no significant association between the change in maximal oxygen uptake and the changes in concentration of blood lipids after one year of exercise training in older adults.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenhengen mellom maksimalt oksygenopptak og lipid og lipoproteinprofil hos eldre
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record