Show simple item record

dc.contributor.advisorTuene, Stig Atle
dc.contributor.advisorGansel, Lars
dc.contributor.authorSkogstad, Line
dc.date.accessioned2019-08-25T14:01:22Z
dc.date.available2019-08-25T14:01:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610757
dc.description.abstractUndervannsstøy er et tiltagende globalt problem som stadig flere får øynene (og ørene) opp for. Mange fiskearter er sensitiv for lyd, spesielt i de lavere frekvenser. Dette gjelder også laks. Norge er ledende på oppdrett av Atlantisk laks og det holdes et høyt fokus på velferd og innovasjon i bransjen. Likevel er problematikken i forhold til lyd/støy stort sett oversett. Hittil har lite blitt gjort for å kartlegge lydmiljøet i merdanlegg. Denne oppgaven har som formål å tilpasse utstyr og metodikk for å beskrive undervannslyder på et matfiskanlegg for laks. I tillegg ble det utført en otolittanalyse, da forskning viser at om lag halvparten av all fisk som blir kultivert i fangenskap har nedsatt hørsel grunnet deformasjoner i hørselsorganene. Resultatene viste at 60% av den undersøkte fisken i varierende grad var preget av deformerte otolitter, noe som tilsier at hørselen hos disse trolig er nedsatt med opp til 50%. Et antall lyder ble samlet inn og videre behandlet og analysert i MATLAB, elleve av disse lydene presenteres i oppgaven og er den første samlingen med lyder fra et matfiskanlegg for laks som publiseres. De høyeste registrerte lydene innenfor laksens hørselsområde kom fra driftsfartøyene og hadde en styrke på oppimot 150 dB. De laveste lydene ble registrert med kun bakgrunnsstøy fra aggregatet og la på 110-115 dB. I denne oppgaven er det blitt lagt grunnlag for videre undersøkelser av lydens innvirkning på laksens adferd og velferd.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLaks og Lyd: En kartlegging av lydmiljøet i merdanlegg for Atlantisk laks (Salmo salar)
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record