Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPhilis, Gaspard
dc.contributor.advisorAas, Grete
dc.contributor.authorFasting, Annalin
dc.contributor.authorBendiksen, Reidun
dc.contributor.authorSchulze, Catrine
dc.date.accessioned2019-08-25T14:01:22Z
dc.date.available2019-08-25T14:01:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610755
dc.description.abstractProduksjon av laks er i stadig utvikling, og miljøavtrykket til lakseproduksjon er i fokus. I kampen mot lakselus, er bruk av rensefisk betraktet som en god biologisk metode. Oppdrett av berggylt (Labrus bergylta) og rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er en kompleks produksjonsprosess med mange ledd. For å undersøke hvordan denne produksjonen påvirker miljøet er det gjennomført en livssyklusanalyse (LCA-analyse) fra rogn til settefisk. Denne analysen tar for seg to oppdrettsanlegg av rognkjeks og berggylt i Norge og måler miljøavtrykket av produksjonen i 2017. Problemstillingen som belyses er å vurdere miljøpåvirkningen av rognkjeks og berggylt i lakseproduksjonen. Miljøpåvirkningskategoriene som ble studert var oppvarmingspotensialet i atmosfæren (GWP), økotoksisitet av sjøvann (ME), overgjødsling av sjøvann (MEP), forsuring av landjord (TA) og totalt energibehov (CED). Resultatene viser at rensefisk utgjør en svært liten andel av det totale miljøavtrykket for lakseproduksjon med GWPverdier på 18 858,3 kg CO₂ ekvivalenter. Gjennomsnittsverdi av GWP for oppdrett av laksefisk er 2933 kg CO₂ (1) der rognkjeks utgjør 0,5423% og berggylt 0,0607%. Rensefisk spiller en svært liten rolle for miljøutslipp i norsk lakseproduksjon og utgjør < 1% av alle miljøpåvirkningskategorier (med unntak av CED), og vil regnes som en cut-off i LCAsammenheng.
dc.description.abstractSalmon farming is considered a growing industry, and the environmental footprint is an important issue. Salmon lice is is by far the biggest challenge to fish health, and different types of cleaner fish treatment is used to control the continuous growth of lice population in net pens. The production of ballan wrasse (Labrus bergylta) and lumpfish (Cyclopterus lumpus) in aquaculture is a complexed process with many stages. An LCA-analysis is carried out to examine the environmental impact from cleaner fish on the Norwegian salmon production. The impact categories that have been studied are Global Warming Potential (GWP), Terrestiral Acidification (TA) and Cumulative Energy Demand (CED). Results from previous analysis based upon Salmonoid aquaculture shows the total value of 18 858,3 kg CO2 equivalents. The average GWP value for open sea based farming is 2933 kg CO2 (Gaspard), thereof lumpfish perform best with a percentage of 0,05423%, followed by ballan wrasse with the percentage of 0,0607%. Cleaner fish stands for a small amount of the total environmental emissions of norwegian aquaculture, and the results shows that contributes to < 1% impact category (apart from CED) and will therefore not be considered a cut-off in conjunction with LCA.The results shows that the cleanerfish does not contribute much to the enviromental impact from the salmon production. Gjennomsnittsverdien of GWP for cleanerfish is 18 858,3 kg/Co2-e.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLCA-modellering av rensefisk i Norge i et klimaperspektiv
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel