Show simple item record

dc.contributor.advisorTorset, Birgitte Paulsen
dc.contributor.advisorNilsen, Ragnhild
dc.contributor.authorEik, Charlotte
dc.date.accessioned2019-08-25T14:01:22Z
dc.date.available2019-08-25T14:01:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610753
dc.description.abstractI det siste har det vært mye omtalt at sjømatkonsumet i Norge er lavere enn ønskelig, særlig blant den yngre befolkningen. Formålet med oppgaven er å se nærmere på fiskekonsumet hos unge voksne i aldersgruppen 18-40 år i Norge. Det vil undersøkes om konsumet av fisk i denne målgruppen er lavere enn nasjonale anbefalinger for inntak og hva som eventuelt ligger til grunn for dette. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling utformet: «Hvordan er spisevanene til unge voksne når det gjelder fisk og hvilke faktorer påvirket inntaket?». For å besvare denne problemstillingen ble det utført en kvantitativ undersøkelse i form av spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble spredd via sosiale medier for å nå ut til et stort antall unge voksne. Spørsmålene omhandler spisevaner og kunnskapsnivå om fisk og helse, samt årsaker til at fisk eventuelt velges bort og kjennskap til nasjonale sjømatkampanjer. Resultatene impliserer at unge voksne i aldersgruppen 18-40 år troligvis spiser for lite fisk i forhold til nasjonale kostråd for ukentlig inntak av fisk. Målgruppen har ifølge resultatene god kunnskap om at fisk er sunt og bra for helsa. I tillegg ser man at mange ønsker å spise mer fisk enn de gjør. For høy pris er en sentral årsak til at unge voksne velger bort fisken, samt at de ikke vet hvilke retter de kan lage. Ut ifra resultatene ser man også at majoriteten av målgruppen ikke kjenner til nylige sjømatkampanjer i regi av Norges Sjømatråd.
dc.description.abstractLately, it has been widely discussed that the seafood consumption in Norway is lower than recommended, especially among the younger population. The purpose of the assignment is to study the fish consumption among young adults in the age group of 18-40 years in Norway. It will be examined whether the consumption of fish in this group is lower than national recommendations for intake and what may be the reason for this. Based on this, the following research question was formulated: "How is the eating habits of young adults regarding fish and which factors affects the intake?". To answer the topic, a quantitative survey was conducted. The survey was spread on social media to reach a large number of young adults. The surveys questions are about the eating habits and the level of knowledge about fish and health among young adults, as well as the reasons why fish is deselected and the knowledge of national seafood campaigns. The results implicated that young adults in the age group 18-40 probably consume too little fish compared to national recommendation for weekly intake of fish. According to the results, the target group has good knowledge that fish is healthy. Many young adults want to eat more fish. However, high prices and not knowing what dishes they can make is the key reasons why young adults eat too little fish. The results also show that the majority of the target group does not know about recent seafood campaigns of the Norwegian Seafood Council.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUnge voksne og fiskekonsum
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record