Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStene, Anne
dc.contributor.advisorFjørtoft Børretzen, Helene
dc.contributor.authorSperre, Nicolas
dc.contributor.authorSørmoen, Adrian
dc.contributor.authorStavik, Ole-Henrik
dc.date.accessioned2019-08-25T14:01:18Z
dc.date.available2019-08-25T14:01:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610749
dc.description.abstractDenne oppgaven gjør rede for morfologiske forskjeller hos lakselus ved et oppdrettsanlegg med og et uten rensefisk. Vindsneset ligger i et fjordsystem der oppdrettsanlegg i nærheten ikke benytter rensefisk, mens Furneset ligger i et fjordsystem der de fleste oppdrettsanlegg benytter rensefisk. Hensikten er å se om det er en sammenheng mellom høyt beitepress fra rensefisken og farge og størrelse på lakselus. Det skal også undersøkes om lusens farge er permanent eller en egenskap lakselusen kan endre etter omgivelser, og om den foretrekker mørke eller lyse overflater. Til slutt ble det undersøkt om lakselusen i anlegget med rensefisk er mindre enn lakselusen i anlegget uten rensefisk ettersom mindre lus lettere blir oversett av rensefisken. Vi benyttet en fotoboks for makrofotografering av lakselusen. Oppgaven er tredelt. I den første delen ble bildene analysert og gitt en lyshetsverdi som forteller hvor lys eller mørk en lus er. I den andre delen av oppgaven ble lus fra anlegget med rensefisk fotografert som i første del, før de ble plassert i mørke og lyse omgivelser og fotografert igjen etter 5 dager for å avdekke endringer i lyshetsverdien. I den tredje delen ble bildene i første del brukt for å måle lengde og bredde på lakselusen. Resultatene tyder på at lakselus i anlegget med rensefisk er signifikant lysere enn lakselus i anlegget uten rensefisk. Endringer i fargen ble også avdekket i andre del av forsøket. En ser da at fargeendringen kan skyldes at melaninproduksjon øker eller minker i lusen. Det ble påvist en signifikant forskjell i størrelsen på lakselusen ved de to anleggene. Kjønnsmoden lus fra anlegget med rensefisk var 37,5 % lengre enn lus fra anlegget uten rensefisk.
dc.description.abstractThis assignment examined morphological differences in salmon lice from one fish farm with and one without cleaner fish. Vindsneset is located in a fjord where fish farms in the vicinity do not use cleaner fish, while Furneset is located in a fjord where most fish farms use cleaner fish. The purpose was to examine if there is a connection between high pressure from the cleaning fish, and the color and size of the salmon lice. It was also investigated whether the color of the louse is permanent, or a trait the salmon louse can change according to the environment, and whether it preferred dark or light surfaces. Finally, it was examined whether the salmon lice in the fish farm with cleaner fish are smaller than the salmon lice in the fish farm without cleaner fish, since smaller lice are more easily overlooked by the cleaner fish. We used a photobox for macrophotography of the salmon lice. The task was three folded. In the first part, the images were analyzed and given a brightness value that represented how light or dark a louse was. In the second part of the study, lice from the fish farm with cleaner fish were photographed as in the first part, before being placed in dark and light surroundings and photographed again after 5 days to reveal changes in the brightness value. In the third part, the images in the first part were used to measure the length and width of the salmon lice. The results indicated that salmon lice in the fish farm with cleaner fish are significantly lighter than salmon lice in the fish farm without cleaner fish. Changes in color were also revealed in the second part of the experiment. The color change may be due to the increase or decrease in the production of melanin. A significant difference was detected in the size of the salmon lice at the fish farms. Adult lice from the fish farm with cleaner fish were 37.5% longer than lice from the fish farm without cleaner fish.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLakselus i anlegg med og uten rensefisk
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel