Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTveten, Ann-Kristin
dc.contributor.authorHole, Henrik
dc.contributor.authorBrekke, Robin Oskar
dc.contributor.authorHekland, Joakim
dc.date.accessioned2019-08-25T14:00:59Z
dc.date.available2019-08-25T14:00:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610736
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkes det om Sinalin™ neuraminsyre påvirker bakterievekst hos bakteriene Staphylococus aureus og Streptococcus pyogenes, samt om Sinalinsyre er en stressfaktor som påvirker ekspresjonen av de variable genene sigB og sarA hos S.aureus. Ekspresjonen av sigB og sarA reguleres av stressfaktorer. Under normale forhold vil ekspresjonen til de variable genene være lik normaliseringsgenene, men under stress vil ekspresjonen til sigB og sarA oppreguleres. Først ble det dyrket bakteriekulturer fra de ulike stammene, og laget vekstkurver med og uten Sinalinsyre ved bruk av absorbansmålinger. For å undersøke om ekspresjonen til de variable genene blir påvirket av Sinalinsyre, ble det hentet ut prøver fra forskjellige faser i vekstkurven til S.aureus. Disse prøvene ble videre analysert med qPCR, hvor ekspresjonen til de variable genene ble sammenlignet med normaliseringsgenene. Forsøket viser at tilsetninger av Sinalinsyre ikke hadde betydelig innvirkning på bakterieveksten. Ekspresjonen av de variable genene viket ikke fra normaliseringsgenene. Resultatene tyder på at Sinalinsyre hverken påvirker bakterievekst hos S.aureus og S.pyogenes, eller genekspresjon hos S.aureus.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekt av Sinalin™ neuraminsyre på bakterievekst hos vanlige luftveispatogener, og utgjør dette en stressfaktor som påvirker uttrykningen av de variable genene sigB og sarA.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel