Show simple item record

dc.contributor.advisorØstvik, Jørn
dc.contributor.authorTunheim, Anna
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:49Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610681
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Alle elever har en rett til å bli inkludert i undervisningen på skolen, uansett hvilke vansker og behov de har. Elever med funksjonsnedsettelse kan ofte bli ekskludert fra vanlig undervisning på grunn av at de blir tatt ut til spesialundervisning. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan elever med funksjonsnedsettelse blir inkludert i undervisning i den norske skolen, og deretter se hvordan inkluderingen er i Norge annerledes enn i Romania Metode: Metoden som er benyttet i denne oppgaven er litteraturstudie. Det er blitt gjort mange systematiske litteratursøk etter vitenskapelige forskningsartikler som kan bidra til å svare på oppgavens problemstilling. Det er fem artikler som er inkludert i denne oppgaven. Resultat: Resultatene som er funnet er basert på de fem vitenskapelige forskningsartiklene, det ble også identifisert to hovedtema som er nærpersonens syn på inkludering og faktorer i skolen som har betydning for inkludering. Temaene bidrar til å se hvordan inkluderingen av elever med funksjonsnedsettelse er i skolen. Konklusjon: Det er flere faktorer som er med på å påvirke inkludering av elever med funksjonsnedsettelse i skole undervisningen. Disse er blant annet kunnskapen og kompetansen blant lærerne som underviser elever med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder både i Norge og i Romania. Typen av funksjonsnedsettelse og grad av den er også med på å påvirke inkluderingen i skole undervisningen, den har betydning på om eleven mottar spesialundervisning eller ikke.
dc.description.abstractAbstract Background: Every student have the right to be included in the school, reagardless of the difficulties and needs they have. Students with disabilities can often be exluded from regular education because they receive special education outside their ordinary calss. Aim: The aim of this study is to investigate how students with disabilities gets included in the Norwegian school system. This will be compared with the same situation in Romania. Method: A literature study was used as methodology in this study. Several systematical searches were made to discover relevant scientific research articles. After the search, five research articles were included. Results: Based on the five included articles, two main topics were found: the teachers and relatives opinions about the subject and factors related to inclusion in school. The main topics contribute to see how disabled students happen to be included in school. Conclusion: There are several factors that influence the inclusion of students with disabilities in education. These are, among other things, the knowledge and competence of the teachers who teach students with disabilities. This applies both in Norway and in Romania. The type and degree of disability also contribute to influecing inclusion in education, it has significance on whether the student receives special education or not.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInkludering av elever med nedsatt funksjonsevne i skoleundervisning - forskjeller mellom Norge og Romania
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record