Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWenzel, Hanne Gro
dc.contributor.authorArnestad, Henning
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:22Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610629
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon/teori: Sosiale medier er sterkt utbredt blant ungdommer i dag og de aller fleste ungdommer bruker sosiale medier. Undersøkelser viser at flere og flere ungdommer sliter med psykiske plager som depressive symptomer og dårlig selvbilde både i Norge og internasjonalt. Hensikt: Hensikten med denne studien er å finne artikler som belyser problemstillingen i denne studien: «Hva sier internasjonal forskning om relasjonen mellom bruk av sosiale medier og psykiske plager hos ungdom mellom 10-18 år?» Metode: Dette er en litteraturstudie som har benyttet strukturerte søk for å finne relevant litteratur. I søket etter litteratur ble det funnet nyere forskning, og det er 5 internasjonale studier som er gjennomgått Resultat: Sentrale temaer i ungdommers bruk av sosiale medier resulterte i 3 hovedtemaer: 1. Tid brukt på sosiale medier – kjønnsforskjeller og omfang 2. Bruk av sosiale mediers relasjon til depressive symptomer 3. Selvfølelsen til ungdom relatert til bruk av sosiale medier Konklusjon: Studien viser at sosiale medier er mer utbredt blant jenter og at høyt bruk av sosiale medier er relatert til depressive symptomer hos ungdom. Studien viser også at sosiale medier er utbredt av alle ungdommer, så det kan være at ungdommer med depressive symptomer bruker sosiale medier mer enn ungdommer med god psykisk helse. Selvfølelsen ser ut til å bli dårligere av bruk av sosiale medier, spesielt hos jenter.
dc.description.abstractAbstract Introduction/Theory: Social media is widely used among adolescents today and most adolescents use social media. Studies show that more young people are struggling with psychological issues such as depressive symptoms and bad self-esteem both in Norway and internationally. Purpose/aim: The aim for this study is to find articles that illustrate the research question in this study: “What does international research say about the relation of social media use and psychological issues among adolescents aged 10-18?”. Method: This is a literature study that has used structured searches to find relevant literature. Recent research was found in the search for literature, and there are 5 international studies that have been reviewed. Results: 3 main themes is presented in adolescents use of social media: 1. Time spent on social media – gender differences and extent 2. The relationship between social media use and depressive symptoms 3. How self-esteem is affected by the use of social media. Conclusion: This study shows that social media is more prevalent among girls and that high use of social media is related to depressive symptoms among adolescents. The study also shows that social media is widely used among adolescents, so it may be that adolescents with depressive symptoms use social media more than adolescents with good mental health. Self-esteem seems to be getting worse related with social media use, especially among girls.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva sier internasjonal forskning om relasjonen mellom bruk av sosiale medier og psykiske plager hos ungdom mellom 10-18 år?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel