Show simple item record

dc.contributor.advisorKermit, Patrick
dc.contributor.authorIversen, Thea Martine
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:20Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610623
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven er det utviklingshemming og fritid som står i fokus. Oppgavens formål er å undersøke hva kvalitativ forskning sier om utviklingshemming og fritid. Forskningsspørsmålet i denne bacheloroppgaven er: Hva sier kvalitativ forskning om utviklingshemming og fritid? Bakgrunn: Personer med utviklingshemming er en sentral målgruppegruppe i vernepleierutdanningen. Fritiden er for de fleste en stor del av hverdagen og regnes som alt man gjør utenom arbeidstid. I fritid inngår plikter i hjemme men også hobbyer og aktiviteter man ønsker å gjøre. Hensikt: Vi lever i en tid hvor det er stort fokus på fritid. I denne bacheloroppgaven vil jeg belyse dette i forbindelse med personer med en utviklingshemming. Metode: Metoden som er blitt benyttet i denne oppgaven er en litteraturstudie. I denne undersøkelse er det foretatt litteratursøk etter vitenskapelige artikler. Fem kvalitative forskningsartikler er valgt ut som er grunnlaget for besvarelsen for denne oppgaven. Resultat: Ut ifra undersøkelsen som er gjort i denne oppgaven flere tema som er pekt seg frem: selvbestemmelse over egen fritid, uorganisert aktivitet i fritid og tilgangen på informasjon. Konklusjon: Et komplekst tema. Sammenheng i utviklingshemmede om deres fritid i bofellesskap.
dc.description.abstractIn this bachelor´s thesis is intellectual disability and leisure time is in focus. The puropse of this assignment is to investigate what qualitative research says about intellectual disability and leisure time. The research question in this bachelor´s thesis is: What does qualitative research say about intellectual disability and leisure time? Background: People with intellectual disabilities are a central group in this helthcare education. The leisure time is the most part a large part of the individual everyday life and is considered as everything that you do outside working hours. In leisure time, duties are included in the home, but also hobbies and activities you want to do. Purpose: We lives in a time when there is great focus on leisure time. In this bachelor´s thesis I will highlight this in connection with people with intellectual disabilities. Method: The method that have been used in this assignment is a litterature study. In this study, litterature searches for scienticic articles have been carried out. Five qvalitative research peppers have been selceted which are the basis for the answer for this task. Result: Based on this survey tthat have been done in this thesis, servaral topics have pointed out: self- determination over own leisure time, disorganized leisure activities and access to information. Conclusion: Complex theme. Interconnection in people with disabilities about their leisure time in community.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtviklingshemming og fritid
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record