Show simple item record

dc.contributor.advisorLaumann, Karin
dc.contributor.authorNyeborg, Tyra Placht
dc.date.accessioned2019-06-28T10:22:33Z
dc.date.available2019-06-28T10:22:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602773
dc.description.abstractFormålet med studien er å se på fordeler og ulemper med å dele faglig ledelse og personalledelse inn i ulike lederstillinger. Det ser ut til at denne ledelsesstrukturen blir praktisert i flere organisasjoner, men at det er lite forsket på konsekvensene og effekten av den. Studien er basert på 11 semistrukturerte dybdeintervjuer, med både ansatte og ledere fra en global teknologibedrift i Norge. Tematisk analyse ble brukt for å analysere intervjuene, og fem hovedtemaer ved ledelsesstrukturen ble avdekket. Disse er som følger: mindre faglig ledelse, behov for faglig leder, bedre utnyttelse av faglige ressurser, bedre personaloppfølging og beskrivelse av gode ledere. Studien argumenterer for at når man deler opp ledelsen, blir det svært viktig å avklare og tydeliggjøre de ulike ansvarsområdene til de forskjellige lederne. Videre viser studien at også kompetente medarbeidere har behov for faglig ledelse, og at organisasjonen kan dra nytte av at de faglige lederne utøver mer kunnskaps- og transformasjonsledelse. Fra analysen kom det fram at kvaliteten på personaloppfølgingen har blitt betraktelig bedre etter endringen av ledelsesstrukturen, noe som ser ut til å skyldes personalledernes interesse, tid, og kunnskap om HR-faget. Studien argumenterer for at oppgaveorienterte ledere passer bedre til stillingen som faglig leder, mens relasjonsorienterte ledere er mer gunstige i stillingen som personalleder. Dersom denne sammenhengen stemmer, kan dette få betydning for rekruttering av ledere inn i en slik ledelsesstruktur. Studien påpeker også viktigheten av godt samarbeid mellom de ulike lederne, for at en slik ledelsesstruktur skal kunne fungere optimalt. Med tanke på at studien er en av de første til å undersøke denne ledelsesstrukturen, trengs det mer forskning i ulike kontekster for eventuelt å kunne si noe om generaliserbarheten til funnene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectpersonalledelsenb_NO
dc.subjectfaglig ledelsenb_NO
dc.subjectdelt ledelsenb_NO
dc.subjectkunnskapsarbeiderenb_NO
dc.titleHvordan ivareta både fag og mennesket? - En kvalitativ studie av å dele opp faglig ledelse og personalledelse inn i ulike lederstillingernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record