Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLaumann, Karin
dc.contributor.authorLarsen, Kamilla
dc.date.accessioned2019-06-28T09:13:20Z
dc.date.available2019-06-28T09:13:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602753
dc.description.abstractFor å lykkes som leder i dagens samfunn stilles det høye krav til personlighet, atferd og fagkunnskaper. Forskning på ledelse har foreslått at det ikke nødvendigvis bør være én leder som sitter på alle de rollene og ansvarsområdene som er nødvendige for å lede en gruppe. Denne studien har som mål å peke på fordeler og ulemper ved å skille personalledelse og faglig ledelse. For å undersøke dette har jeg valgt å se på en organisasjon som har delt opp ledelsen slik at én leder har personalansvar og én leder har faglig ansvar. Studien er basert på intervjuer med seks ledere og fem ansatte fra denne organisasjonen. Analysen av disse resulterte i fem hovedtema: kontekstuelle faktorer for betydning av resultatet, fordeler for organisasjonen, fordeler for medarbeiderne, ulemper for organisasjonen og ulemper for medarbeiderne. Det teoretiske fundament for studien består av utvalgt ledelsesteori og relevante perspektiver på ledelse. Ved å diskutere funnene i forhold til den eksisterende litteraturen, bidrar studien til å gi råd for når en slik ledelsesstruktur bør benyttes og hva man bør fokusere på dersom man velger å gå over til denne ledelsesstrukturen. De sentrale funnene er at personaloppfølging og utnyttelse av fagkompetanse forbedres, mens man kan risikere uklare roller, mindre kommunikasjon og mindre faglig oppfølging. Det er derfor viktig med definerte ansvarsområder og lederroller. Studiens funn tyder også på at delt ledelse passer godt for organisasjoner med komplekse arbeidsoppgaver. Det anbefales videre at lederne utgjør en sammensatt ledergruppe med komplementære ferdigheter og kompetanse, med tanke på lederatferd, personlighet og kunnskap.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePersonalledelse og faglig ledelse - Hvilke fordeler og ulemper har det å skille personalledelse og faglig ledelse i to stillinger?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel