Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øystein
dc.contributor.authorNafstad, Ina Tveit
dc.date.accessioned2019-06-28T08:47:51Z
dc.date.available2019-06-28T08:47:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602739
dc.description.abstractSom følge av et moderne arbeidsliv i stadig endring, har oppmerksomheten vedrørende helsefremmende arbeidsplasser økt betraktelige de siste årene. Den norske arbeidsmiljøloven fremhever den helsefremmende orienteringen innledningsvis, hvor lovens formål blant annet er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon for arbeidstakere. For å oppnå dette, er det nødvendig med kunnskap om hva som kan stimulere arbeidstakeres helsefremmende prosesser. I tråd med at ledelse er funnet å ha innflytelse på arbeidstakeres helsetilstand, er formålet med denne studien å identifisere kjennetegn på lederatferder til ledere som lykkes med å fremme helse hos sine medarbeidere i en kunnskapsbedrift. Med utgangspunkt i et tidligere forskningsprosjekt på sykefravær i en kunnskapsbasert IT-bedrift, er studiens datamateriale innhentet gjennom dybdeintervjuer med tre gruppeledere i samme bedrift. Med bruk av tematisk analyse av intervjuene, ble det identifisert fire overordnede temaer som oppsummerer informantenes gjennomgående lederatferder som synes å ha positiv innflytelse på deres medarbeideres helsefremmende prosesser: skape en god kommunikasjonsflyt, ha fokus på medarbeidernes utvikling, inkludere hver enkelt medarbeider og tilrettelegge for gruppeharmoni. Studien argumenterer for at ledere kan bidra til å skape helsefremmende kunnskapsbedrifter ved å praktisere transformasjonsledelse og tilrettelegge for at deres medarbeidere har en tilfredsstillende balanse mellom jobbkrav og –ressurser. Studiens funn understøttes av salutogenese som en førende teori på hvordan man kan fremme helse, empowerment som kjerneverdi for helsefremmende arbeid og ENWHP sine forutsetninger for helsefremmende arbeidsplasser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHelsefremmende ledelse - En kvalitativ studie av kjenntegn på helsefremmende lederatferder i en kunnskapsbedriftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record