Show simple item record

dc.contributor.advisorGiæver, Fay
dc.contributor.authorSmeplass, Sivert Finsland
dc.date.accessioned2019-06-28T07:55:36Z
dc.date.available2019-06-28T07:55:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602707
dc.description.abstractDenne kvalitative studien sitt overordnede formål er å utforske hvordan det oppleves å stå i jobben i barnevernstjenesten, en yrkesgren som på landbasis sliter med høy turnover, høyt sykefravær og negative psykiske utfall blant sine ansatte. Dette ble gjort med hensikten å utforske i dybden hva som oppleves belastende og berikende i arbeidet, slik at man får en sterkere innsikt i opplevelsen av arbeidet, og til hva som oppleves som viktig for å stå i arbeidet i barnevernstjenesten. Det ble gjennomført dybdeintervju med seks barnevernsansatte med saksbehandleroppgaver i Trondheim kommune. Fortolkende fenomenologisk analyse ble benyttet som analyseverktøy. Resultatene viser at å jobbe i barnevernstjenesten er et svært belastende arbeid, men samtidig givende på flere måter. Hovedfunnene er at informantene opplever seg utilstrekkelige til en uoverkommelig arbeidsmengde, noe som blir styrket av en opplevelse av uforutsigbarhet i arbeidshverdagen. Videre viser arbeidet seg svært emosjonelt belastende, noe synes å tære på informantene over tid og fører til at flere av informantene tidvis kan ha sterke emosjonelle reaksjoner ofte assosiert med compassion fatigue. Til tross for dette ga informantene et generelt inntrykk av at de trives i arbeidet. Dette er i stor grad grunnet at de opplever flere sterke ressurser som tilknytning til et kollegafellesskap som støtter hverandre, en opplevelse av å bli sett og forstått av ledelsen, en mulighet til selvstyring av arbeidstid og arbeidsoppgaver, en god veiledning og en sterk opplevelse av mening knyttet til arbeidet som blir gjort. Funnene antyder dermed at et støttende arbeidsmiljø, selvstyring og en ivaretakende ledelse oppleves avlastende for både stress og emosjonelle belastninger, samt sentralt for å stå i jobben. Dermed er dette funn som skiller seg ut fra en del tidligere forskning på barnevernstjenesten, hvor det ofte er funnet at ansatte opplever dårlig veiledning og føler seg lite ivaretatt. Studien foreslår mer forskning innen emosjonelt belastende arbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''Hvis du har kollegaer som er der for hverandre, så er du i stand til å stå i utrolig mye tungt'' - En kvalitativ studie av opplevelsen av å stå i jobben i barnevernstjenestennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record