Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlempe, Sven Hroar
dc.contributor.authorTjernstad, Carl Didrik Brustad
dc.date.accessioned2019-06-28T07:28:11Z
dc.date.available2019-06-28T07:28:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602688
dc.description.abstractDenne studien har undersøkt hva det vil si for 12 elever i 10. klasse å bli sett og ikke sett av lærerne sine, samt hvordan elevene opplever lærere som ser dem og ikke ser dem. Informasjon ble samlet gjennom semi-strukturerte intervjuer ved en ungdomsskole i Trøndelag. Prosjektet ble gjennomført som en Grounded Theory-studie og dermed ble datamaterialet analysert ved hjelp av Grounded Theory sine prinsipper og retningslinjer. Fire grunnelementer, 14 hovedkategorier og 16 tilhørende konsepter ble konstruert i analyseprosessen. Psykoanalyse, affektteori, mentaliseringsteori, tilknytningsteori, psykologisk pedagogikk og pedagogisk eksistensfilosofi ble brukt for å utforske og diskutere datamaterialet og resultatet. Å ikke bli sett handler om å føle seg separert og ukomplett, neglisjert og fremmedgjort for hvem man føler, og vil føle at man er. Å bli sett handler om å føle seg hel og bekreftet for hvem man føler at man er, vil føle at man er, og fordi man er. Det handler om å bli bevisst bevissthet. Funnene indikerer at det intersubjektive universet mellom elev og lærer er en betydningsfull faktor for elevenes trivsel og læring. Det handler ikke bare om verbal kommunikasjon ettersom affektiv og emosjonell kommunikasjon mellom elev og lærer spiller en viktig rolle for elevenes trivsel, selvfølelse og trygghet. En evne til å se og forstå elevenes indre mentale tilstander fremmer en tillit og gjensidighet som skaper et trygt og sunt klassemiljø. Funnene indikerer dermed at elevene har behov for at deres lærere mestrer mellommenneskelige kommunikasjonsferdigheter utover det språklige og faglige. Det affektive, emosjonelle og eksistensielle er også betydningsfullt. Å se handler om å føle og akseptere andre og seg selv i sin helhet, både det positive og negative. Det handler om å akseptere usikkerhet og se med fordomsfrie øyne. Tillitsforholdet mellom elev og lærer påvirker elevenes trygghet til å være seg selv og til å ikke være det man selv og andre forventer og forestiller seg at man er. Funnene indikerer at dette også er viktig for elevenes trivsel og læring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTrygghet til å være - tillit til å lære - En kvalitativ studie om hva det vil si for ungdomskoleelever å bli sett og ikke sett av lærerne sinenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil bli tilgjengelig 13.8.2019nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel