Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorHamstad, Hanne Ljøkjell
dc.date.accessioned2019-06-28T07:05:20Z
dc.date.available2019-06-28T07:05:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602673
dc.description.abstractDet overordnede målet med denne studien var å utforske samarbeidspraksiser mellom psykologer og helsesykepleiere i skolehelsetjenesten på barneskoler i Trondheim kommune. Seks helsesykepleiere ble intervjuet om deres erfaringer med å samarbeide med kommunepsykologer. Intervjuene resulterte i et rikt datamateriale, som ble analysert ved å følge Braun og Clarkes (2006) retningslinjer for utføring av en tematisk analyse. Følgende tre forskningsspørsmål utgjorde grunnlaget for analysen: «Hvordan samarbeider helsesykepleiere i skolehelsetjenesten med kommunepsykologer?», «Hvordan beskriver helsesykepleierne betydningen av sine samarbeidspraksiser?», og «Hvordan forklarer helsesykepleierne sin egen samarbeidspraksis?». På første forskningsspørsmål ble det funnet to tema. Disse var Samarbeid om enkeltbarn og familier og Varierende omfang av samarbeid. På andre forskningsspørsmål ble det funnet fire tema: Tverrfaglighet, Kompetanseheving, Helsesykepleierens trygghet, og Effektivitet. Analysen antydet videre at helsesykepleierne hadde ulike forståelser av sine samarbeidspraksiser. Temaene som ble funnet for tredje forskningsspørsmål var Ressursknapphet, Psykologens ansettelsessted, Formelt inkludert fagpersonell i skolehelsetjenesten, Treffpunkt, Synlighet for hverandre, og Henvisningspraksis. Funnene diskuteres i lys av San Martín-Rodríguez, Beaulieu, D'Amour, og FerradaVidela (2005) sin redegjørelse av hvordan man kan lykkes med tverrfaglige samarbeid, samt Wrzesniewski og Duttons (2001) teori om Job crafting. Det ser ut til at både organisatoriske og relasjonelle faktorer bidrar til å forme innholdet og omfanget av helsesykepleiernes samarbeidspraksiser med psykologer i kommunen. I tillegg tyder funnene på at det er variasjon i samarbeidspraksiser, også utover det som kan forklares av organisatoriske faktorer. Dette tyder på at helsesykepleierne job crafter. Dette kan forstås som at helsesykepleierne innehar en portvokterfunksjon, som innebærer at de har en aktiv rolle i å forme innholdet og omfanget av samarbeid med psykologer. Videre tyder funnene på en trinnvis bruk av psykologkompetansen, som følge av ressursknapphet. Dette kan ha implikasjoner for hva de samarbeider om. Målet med denne studien er å bidra til økt kunnskap om samarbeidspraksiser i skolehelsetjenesten, noe som kan bidra til at ansatte og organisasjoner kan ta bevisste valg for å skape hensiktsmessige samarbeidspraksiser i sin arbeidshverdag. Det har også vært et mål å øke bevisstheten hos helsepersonell om mulighetene til aktivt å påvirke innholdet i sin egen arbeidshverdag. Dette skaper trivsel for den ansatte, hensiktsmessig ressursbruk, og ikke minst vil dette også komme brukerne av helsetjenestene til gode.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''Jeg ser at det er veldig fint å jobbe sammen'': En kvalitativ studie om tverrfaglig samarbeid i skolehelsetjenestennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel