Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLaumann, Karin
dc.contributor.authorAkre-Aas, Marie Bartolf
dc.date.accessioned2019-06-28T07:01:53Z
dc.date.available2019-06-28T07:01:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602671
dc.description.abstractVirtual Reality (VR) har blitt tatt i bruk i trening og opplæring i mange bransjer de siste årene. VR-trening oppfattes som lærerik, effektfull og nyttig. Likevel er det uvisst om organisasjoner tjener på å implementere VR i trening fremfor tradisjonell trening med elæring og klasseromsundervisning. Studien har til hensikt å undersøke opplevd nytteverdi av Statnetts HMS trening med VR-briller. Videre undersøkes VR-treningen i sammenheng med teori og forskning om sikkerhet og trening. Studien tar utgangspunkt i elleve semistrukturerte intervjuer med ledere, operativt ansatte og en utvikler som har gjennomført VR-treningen. Tematisk analyse ble brukt for å komme frem til fire temaer: bakgrunn for valg av VRtrening, beskrivelser av de ni livreddende reglene for å skape sikkerhet, ulike meninger om hvem VR-treningen var laget for, og hvem som har nytte av den og nytteverdi av treningen. Studien trekker frem kjennetegn ved Statnetts-VR-trening som gjør at den oppleves som nyttig. Videre argumenteres det for at Statnett bør ta utgangspunkt i en Safety II forståelse av sikkerhet og jobbe for å kartlegge gapet mellom sikkerhet og regler, for å videre spre kunnskap om dette videre til de ansatte. En modell 2 tankegang for hvorfor feil oppstår vil være å anbefale. Videre bør sikkerhetstrening fokusere på en systemtilnærming til feil for å minimere gapet mellom regler og praksis, skape team som passer på hverandre og ansatte som tenker selv for å skape sikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie av nytteverdien av sikkerhetstrening med VR teknologi i en organisasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel