Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRundmo, Torbjørn
dc.contributor.authorWilhelmsen, Julie
dc.contributor.authorMartnes, Hanne Jerstad
dc.date.accessioned2019-03-05T07:52:15Z
dc.date.available2019-03-05T07:52:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588622
dc.description.abstractHovedproblemstillingen i denne studien var å undersøke hvilke kjennskap ansatte i barnehager og barneskoler i Trondheim kommune hadde til temaet barns seksualitet. Vi utarbeidet et spørreskjema for å undersøke de ansattes holdninger til barns seksualitet, for å kartlegge hvilket kunnskaps- og erfaringsnivå de hadde, hvor sikre de var på sin egen kunnskap, hvilke kunnskapsbehov de hadde, samt å undersøke hvordan demografiske variabler som kjønn, utdanning og arbeidsplass virket på dette. 91 ansatte i barnehager og barneskoler i Trondheim kommune svarte på et digitalt spørreskjema. Studien viste at de ansatte hadde noe kjennskap til barns seksualitet. En stor andel av de ansatte hadde ideelle holdninger knyttet til barns seksualitet. Kunnskapsnivået blant de ansatte i Trondheim kommune var på et middels høyt nivå. Et viktig funn var at det var en negativ sammenheng mellom sikkerhet på egen kunnskap og kunnskapsnivå. Jo sikrere de ansatte var på kunnskapen sin, desto lavere kunnskapsnivå hadde de. Det ses dermed som svært viktig å identifisere denne gruppen slik at man kan iverksette tiltak for å heve kunnskapsnivået. Videre ble erfaring funnet å være den faktoren som predikerte kunnskapsnivå, kunnskapsbehov og holdninger, da ansatte som hadde mest erfaring også var de som hadde høyest kunnskapsnivå og mest ideelle holdninger. Disse ansatte jobbet i barnehager. De ansatte rapporterte selv at hovedårsaken til at de ikke griper inn i problemstillinger knyttet til barns seksualitet, var mangel på kunnskap. Et viktig tiltak blir dermed å øke kunnskapsnivået både fordi det er til hinder for at de ansatte tar tak i problemstillinger, men også for å redusere den risikoen de ansatte med lavest kunnskapsnivå utgjør.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvilke kjennskap har ansatte i barnehager og barneskoler i Trondheim kommune til temaet barns seksualitet?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel