Show simple item record

dc.contributor.advisorLeiulfsrud, Håkon
dc.contributor.authorThomassen, Tori
dc.date.accessioned2019-02-14T09:20:47Z
dc.date.available2019-02-14T09:20:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585387
dc.description.abstractDette er en eksplorerende studie av ansattes grenser og grensesetting ved bofellesskap for personer med bistandsbehov. Studiens mål har vært å se hvordan ansatte opplever og håndterer sin profesjonelle rolle og relasjon til beboerne. Datamaterialet studien bygger på, er kvalitative intervju utført ved tre bofellesskap for personer med bistandsbehov. Disse intervjuene består av fire fokusgruppeintervju med ansatte som jobber nærmest beboerne, og tre individuelle intervju med bofelleskapenes avdelingsledere. Forskningen i denne studien presenterer en empirinært analyse som viser en teoretisk forankret diskusjon rundt ansattes handling og fremstilling av sin rolle og relasjon ovenfor personer med bistandsbehov. Studiens teoretiske tyngdepunkt ligger i Erving Goffmans begreper om «rammer», «scenen» og «rolle», og i Michael Lipskys begrep om «bakkebyråkrater». Studien genererer tre temaer ut ifra materialet som er koblet opp til ansattes grenser og grensesetting. Disse blir tatt opp i analysens kapitler og drøftet mer inngående i diskusjonen. Det første temaet som blir diskutert er ansatte som grenseutøvere. Gjennom dette viser det til sosiale arenaers normer og blir diskutert opp mot Erving Goffmans begrep om «rammer». Det neste som blir belyst er ansattes egne grenser. Dette temaet fokuserer på relasjonen ansatte har til beboerne. Ut i fra denne relasjonen, kan en finne en ambivalens til nærhet og avstand i forhold til beboerne. Denne ambivalensen eller dobbeltheten blir drøftet opp mot Goffmans begrep om rolle, scene og Michael Lipskys begrep om bakkebyråkratene. Denne drøftingen fortsetter i det siste temaet som blir diskutert i denne studien. Temaene om ansatte som grenseutøvere og ansattes egne grenser utspiller seg på arbeidsplassen, mens i det siste temaet kan en se at ansattes grenser og grensesetting ikke er forbeholdt arbeidsplassen, men også til ansattes personlige sfære. Ved den profesjonelle sfæren, der arbeidsplassen inngår, og den personlige sfæren kan en se at disse overskrider hverandre ved at ansatte kan ha en tilnærming til arbeidsplassen som er lik til den av deres personlige hjem. I tillegg til at ansatte noen ganger har vanskelig for å gå ut av rollen som ansatt når de kommer hjem. Denne overskridingen for de ansatte blir diskutert opp mot Lipskys begrep om bakkebyråkratene og Erving Goffmans begrep om rolle.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleÅ jobbe i andres hjem - En kvalitativ studie om ansattes grensesetting ved bofellesskap for personer med bistandsbehovnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record