Show simple item record

dc.contributor.advisorSchofield, Daniel
dc.contributor.authorHegseth, Sanna
dc.date.accessioned2019-02-14T09:04:38Z
dc.date.available2019-02-14T09:04:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585374
dc.description.abstractDenne masteroppgaven retter fokus mot norsk ungdom og unge voksne og deres refleksjoner rundt nyheter og nyhetsmedier, og hvordan mediene benyttes i en tid hvor sosiale medier i stor grad dominerer deres bruk av digital medieteknologi. Hvilke refleksjoner og erfaringer har norsk ungdom og unge voksne til nyhetsmedier og nyhetsbruk? Studien utforsker videre deres mediekompetanse i møte med nyheter, med fokus på deres evne til å kritisk vurdere og evaluere nyhetskilder og ny medieteknologi. Empirien består av ti kvalitative dybdeintervju med norsk ungdom og unge voksne i videregående opplæring, i alderen 16 til 21 år. Teori og tidligere forskning om medievaner, sosiale medier, personalisering, ekkokammer-effekten og mediekompetanse er følgelig redegjort for å kunne belyse problemstillingen. Hovedtendensen blant informantene er bruken av sosiale medier som et supplement til nettaviser – ikke som viktigste nyhetskilde. Nettaviser er generelt deres viktigste kilde til nyheter, hvorimot sosiale medier fungerer i større grad som en inngang til nyheter og som eksponerer informasjon som videre leder til aktiv oppsøking av nyheter andre steder. Hovedårsaken til mindre bruk av sosiale medier er lavere tillit, særlig Facebook hvor alle kan dele nyheter ukritisk – både falske og ekte nyheter. Andre grunner synes å være deres inntrykk av sosiale medier som et ekkokammer hvor informasjonsmangfoldet ikke kommer til sin rett, så vel som den begrensede mengden informasjon som presenteres. Hovedfunnene viser at informantene er reflekterte og bevisste i valgene de tar i møte med nyheter og nyhetsmedier. De oppfattes som kildekritiske og gjør vurderinger av mediet og avsender ut i fra opplevd grad av tillit. Informantene oppfattes som mediekompetente konsumenter i et medielandskap preget av informasjonsoverflod og mediemangfold.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleNyheter i et informasjonstett og mangfoldig medielandskap - En kvalitativ studie av norsk ungdom og unge voksnes erfaringer og refleksjoner rundt nyheternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record