Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorde Soysa, Indra
dc.contributor.authorBerntsen, Øyvind Isachsen
dc.date.accessioned2019-02-13T14:52:30Z
dc.date.available2019-02-13T14:52:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585302
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker sammenhengen mellom direkte utenlandsinvesteringer (FDI) og korrupsjon. Oppgaven innoverer ved å bruke et utvidet datasett, en ny korrupsjonsvariabel og en FDI stock variabel som uavhengig variabel for å estimere effektene av FDI på korrupsjon. Mens tidligere studier har vært interesserte i korrupsjon som en bestemmende faktor for FDI, så har lite forskning blitt gjort på det motsatte forholdet. De studiene som har utforsket dette har små utvalg og dårlig spesialiserte modeller. Denne oppgaven bidrar til en voksende litteratur om effektene av internasjonal kapital på nasjonale institusjoner ved å snu på kausalforholdet og spørre: fører FDI til korrupsjon? Analysen avdekker en robust og positiv sammenheng mellom FDI og korrupsjon. På den annen side er størrelsen av effekten veldig liten. Mens resultatene på den ene siden støtter pessimistiske syn på effekten av multinasjonale selskaper på korrupsjon, så kan effekten derimot være på grunn av en "spotlight" effekt når selskaper starter virksomhet i lukkede økonomier. Dessuten forsvinner effekten av FDI på korrupsjon helt i perioden etter den kalde krigen. Fremtidige studier burde forsøke å avdekke disse mekanismene ytterliggere.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: This study examines the relationship between FDI and corruption. It innovates by using an expanded dataset, a new corruption variable and an FDI stock measure as the independent variable to estimate the effects of FDI on corruption. While previous studies have been interested in corruption as a determinant of FDI, little research has been done on the reverse relationship. The few studies that have investigated this suffer from poor sample sizes and incorrect model specifications. The present study contributes to a growing literature on the effects of international capital on domestic institutions by reversing the causal relationship and asking: does FDI encourage corruption? The analysis reveals a robust positive relationship between FDI and corruption. However, the substantive effects are very small. While the results support pessimistic views about the effects of multinational enterprises on corruption, the small effect may be due to a "spotlight" effect when companies start doing business in closed economies. Moreover, the effect of FDI on corruption completely disappears in the Post-Cold War period. Future studies might try to unpack these mechanisms more fully.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFDI and Corruption - Does foreign direct investment cause corruption?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel