Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRasmussen, Bente
dc.contributor.authorFjelldal, Mia Aas
dc.date.accessioned2018-11-19T12:48:08Z
dc.date.available2018-11-19T12:48:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573449
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie som undersøker hvordan norsk presse skjøtter sin rolle ved rapportering av selvmord. Studien har en funksjonalistisk tilnærming, hvor følgende problemstilling belyses: Hvordan skjøtter norske toneangivende aviser sin rolle når de rapporterer eller ikke rapporterer om selvmord? Teorigrunnlaget i studien baserer seg på systemteori, Émile Durkheims forklaring av selvmordet, Jürgen Habermas begrepspar offentlig og privat sfære, og medieteknologisk determinisme. For å undersøke hvordan norsk presse behandler selvmord og hvilken rolle den har når den rapporterer om selvmord i dag, er studien utført ved bruk av to ulike metoder. For det første er det brukt idéanalyse av avisoppslag fra en toneangivende avis fra 1981 frem til i dag. For det andre er det brukt informantintervju av seks journalister, fire redaktører og én nøkkelinformant fra toneangivende aviser. Studien har tatt for seg utviklingen av pressen gjennom introduksjonen av Vær Varsomplakaten og dens ulike revideringer fra 1936 frem til i dag. Gjennom oppgaven har det fremgått at pressens praksis i dag er et resultat på en utvikling fra grafisk språk til tilsløringer og nøkternhet, og en endring av pressens roller i møte med selvmordet som følge av profesjonalisering. De tre rollene som fremgår når dagens presse skal rapportere om selvmord har til hensikt å opplyse, å beskytte, og å angripe. De to siste rollene ser ut til å være et uttrykk for samfunnstjenlig journalistikk. Det har skjedd en profesjonalisering av pressen, og en stadig voksende selvstendighet for pressesystemet. Til slutt ser liberaliseringen av selvmordspunktet i Vær Varsom-plakaten fra 2006 ut til å ha ført til en økt trygghet hos pressen når den rapporterer om selvmord.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleS-ordet - En kvalitativ studie av hvordan norske toneangivende aviser skjøtter sin rolle i møte med selvmordnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel