Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik-Lehouillier, Ingvild
dc.contributor.advisorHansen, Øystein
dc.contributor.authorBang, Sigrid
dc.date.accessioned2018-11-05T15:26:59Z
dc.date.available2018-11-05T15:26:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571152
dc.description.abstractMålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom kjønn, alder og opplevd konflikt i instituttsektoren. Bakgrunnen for dette er at konflikter i arbeidslivet er en utfordring som rammer mange, og som kan gi store konsekvenser for enkeltpersoner, bedrifter og for samfunnet som helhet. Det er videre manglende forskning på konflikter i instituttsektoren. Samtidig er vi i dag vitne til et arbeidsliv i stadig endring med et økende antall kvinner, eldre og yngre arbeidstakere, noe som gjør det interessant å se på hvilken betydning disse faktorene har for opplevelsen av konflikt på arbeidsplassen. Datagrunnlaget for studien er innhentet i perioden 2015-2017 ved hjelp av spørreundersøkelsen AMIS som er spesielt utviklet for instituttsektoren. Totalt deltok 2655 ansatte fra fem ulike bedrifter innenfor instituttsektoren. Resultatene viser at det er en sammenheng mellom kjønn, alder og opplevd konflikt ved at kvinner opplever mer konflikt enn menn, og at de yngste og eldste aldersgruppene opplever mindre konflikt enn de middelaldrende personene i utvalget. Videre viser funnene at kjønnsratio i arbeidsgruppen har betydning for opplevd konflikt, ved at høy kvinneandel har en positiv sammenheng, mens høy mannsandel har en negativ sammenheng med opplevd konflikt. Det samme gjelder for aldersratio, ved at høy andel unge (20-30 år) eller høy andel eldre (over 60 år) har en negativ sammenheng, mens høy andel middelaldrende (41-50 år) har en positiv sammenheng med opplevd konflikt. Betydningen av kjønn og alder for opplevd konflikt er imidlertid relativt liten, og det vil være behov for mer forskning på flere faktorer for å få en bedre forståelse av forholdet mellom kjønn, alder og opplevd konflikt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKjønn, alder og personkonflikter i instituttsektorennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record