Show simple item record

dc.contributor.advisorRundmo, Torbjørn
dc.contributor.authorNilsen, Even
dc.date.accessioned2018-11-05T15:14:57Z
dc.date.available2018-11-05T15:14:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571146
dc.description.abstractMed denne masteroppgaven gis et innblikk hvordan en gitt praksis i en oljerelatert offshore organisasjon er blitt erfart med henblikk på sikkerhet som tema. Opplevelse og erfaringer beskriver således en verden og en hverdag for informantene, hvor de lærer og erfarer. Ulike organisasjoner som driver virksomhet, vil ha ulike former for risiko og farer. Ulykker store eller små, forekommer i varierende grad, og tiltak settes inn for å hindre skade på personell og utstyr. Dette betyr at de trenger tiltak som en måte å hindre at ulykker skjer. Innenfor teoriene; Normal Accident Theory, Man made disaster theory, Reason's Menneskelig feil og latente feil, Rasmussens Beslutninger og Migreringsmodel, Høy pålitelig organisasjonsteori (HRO) og Recilience Engineering presenteres perspektiver og metoder om hvordan organisasjoner arbeider for å oppnå sikkerhet. I denne sammenheng vil elementer av struktur, organisering, læring og kompetanse spille en viktig rolle i hvor godt organisasjonen fungerer, og om de oppnår sine mål. Det har ikke vært noen mål å empirisk teste hvor godt teoriene representerer funnene, men det opplevelsesrommet som skapes, antas å være influert av teoretisk kunnskap med bakgrunn i teoriene. Temaet for denne oppgaven er: Hvordan beskriver individer opplevelse og erfaringer av struktur, sikkerhet og opplæring i en høy risiko organisasjon? Betyr det at individer justerer og lærer etter forholdene, og justerer sin adferd i samsvar med egen tolking for å praktisere sikker adferd? Denne studien har brukt kvalitative metoder ved bruk av semi strukturelle intervjuer, for å samle inn data. Syv informanter deltok i studien, alle har jobbet i lang tid i en spesifikk høyrisiko offshore organisasjonstype. Gjennom bruk av Tematisk Innholdsanalyse gav analysen resultater i form av fem temaer, «å forvente det uventede», «å forebygge ulykker», «å leve i en høyrisiko organisasjon», «det uforutsigbare» og «produksjon og sikkerhet skaper konflikt.» Resultatene gav eksempler på hvordan det er å leve i en strukturert høyrisiko organisasjon, som for eksempel at i dynamiske miljøer og under et stramt regime, kan jaget etter profitt føre til at uheldige situasjoner oppstår ikraft av av arbeidet foregår til sjøs. Samt hvor viktig det er at organisasjoner åpent informerer om grunnen til de valg som gjøres, slik at individer selv kan ta stilling til og foreta egne risikovurderinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleÅ justere sin atferd under ulike forhold, i jaget etter profitt - en kvalitativ studie av individuelle opplevelser rundt tema sikkerhet offshorenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record