Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoses, Jonathon
dc.contributor.authorYri, Mari Løvli
dc.date.accessioned2018-11-05T13:15:39Z
dc.date.available2018-11-05T13:15:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571004
dc.description.abstractTidligere forskning på virkningen av fri migrasjon innad i den Europeiske Union på lønnsnivå i ulike segment av arbeidsstyrken har for det meste fokusert på enkelte medlemsland og segment av arbeidsstyrken. Denne oppgaven utfordrer status quo i forskningsfronten ved å undersøke virkningen av fri migrasjon i både rike og fattige medlemsland. Videre søker oppgaven å kartlegge virkningen av fri migrasjon på reallønnsvekst i både lav og høyspesialiserte deler av arbeidsstyrken. Forskningens hovedformål er å avklare hvorvidt fri migrasjon mellom EUs medlemsland bidrar til å øke økonomisk ulikhet i både rike og fattige medlemsland. Medlemslandene Tyskland, Polen og Tsjekkia er, i tillegg til Norge som deltar i fri migrasjon innad i EU gjennom EØS avtalen, benyttet som case i oppgaven. Til å teste hypoteser knyttet til forskningsspørsmålet sammenlignes reallønnsvekst i medlemslandenes finans og bygge og anleggs sektorer før og etter EU utvidelsen i 2004 ved hjelp av deskriptiv statistikk. På tross av at metoden er forbundet med noe usikkerhet, tyder funn fra oppgaven på at økt immigrasjon etter EU utvidelsen i 2004 bidro til nedgang i reallønnsvekst i den norske bygge og anleggssektoren. Denne oppdagelsen kan tyde på at fri migrasjon innad i EU over tid bidrar til å øke økonomisk ulikhet i rike medlemsland. Mot forventning ga forskningen få indikasjoner på at fri migrasjon bidrar til å øke økonomisk ulikhet i fattige EU land.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDoes intra-EU migration aggravate economic inequality? A multiple case study on the effects of intra-EU migration on real wage growth in wealthier and poorer member statesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel