Show simple item record

dc.contributor.advisorB. Haugen, Tore
dc.contributor.authorMålsnes, Mina
dc.date.accessioned2018-11-05T12:06:26Z
dc.date.available2018-11-05T12:06:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570971
dc.description.abstractFormålet med oppgåva er å undersøkja kva som har blitt gjort i programmeringa av miljøvennlege kontorbygg med tanke på FM. Oppgåva skal gi svar på problemstillinga: “Korleis blir FM-perspektivet tatt vare på i programmeringa av miljøvennlege kontorbygg?”. Det er utarbeida følgande tre forskingsspørsmål: - Kvifor er FM viktig i miljøvennlege kontorbygg? - Kva er barrierane og drivarane for å implementera FM i programmeringa av nye miljøvennlege kontorbygg? - Har det noko betyding for praktiseringa av FM i miljøvennlege kontorbygg, når FM blir tatt opp i byggeprosjektet? For å kunne gi svar på nemnte problemstilling og forskingspørsmåla som høyrer til, blei det i byrjinga gjennomført ein litteraturstudie som danna det teoretiske rammeverket for avhandlinga. Undersøkinga har blitt utført som ein casestudie med fire miljøvennlege kontorbygg, der det har blitt gjennomført sju semi-strukturerte intervju og observasjon av casebygga. Undersøkinga viser at barrierane for i implementera FM i programmeringa i miljøvennelge kontorbygg er for nokre av casebygga at leigetakarane ikkje veit kva dei har behov for, på dette stadiet. I tillegg er mange av leigetakerne ikkje vande med å vera med i ein slik prosess som kan skape problemar. Driverne for å implementera FM er at det har blitt viktigare å sjå kontorbygga i eit livsløpsperspektiv, og dermed vil det vera fordelaktig å planleggja fasilitetane tidleg. FM-perspektivet blir tatt vare på ved å ta med brukarane i programmeringa, samt planleggje eit fleksibelt kontorbygg, for å imøttekomme framtidige krav frå leigetakarar.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFacility Management i miljøvennlege kontorbygg – Planlagt for bruk?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record