Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Tore Brandstveit
dc.contributor.authorSolheim, Eline
dc.date.accessioned2018-11-05T11:59:59Z
dc.date.available2018-11-05T11:59:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570969
dc.description.abstractFlere påstår at det finnes en skjevhet i boligmarkedet i dag med tanke på boligmassen og husholdningsstørrelsene. Denne skjevheten kan påvirke folks opplevde bokvalitet. Formålet med oppgaven er derfor å se om alternative boformer kan være med på å rette opp denne skjevheten. Oppgaven tar for seg problemstillingen: “Hvordan kan man ivareta det sosiale aspektet ved bærekraft gjennom alternative boformer, og hva er utfordringene knyttet til alternative boformer?”, samt følgende forskningsspørsmål: 1. Hvilke tilleggsfunksjoner har de alternative boformene? a) Hvilke blir faktisk brukt, og hva kjennetegner disse funksjonene? 2. Hvorfor velger noen eiendomsutviklere å satse på alternative boformer? a) Hva er utfordringen med å bygge og tilby alternative boformer? 3. Hvilke suksessfaktorer skal til for å lykkes med alternative boformer? Oppgaven er besvart gjennom litteraturstudier og casestudier med tilhørende intervjuer og deltagende observasjoner. Undersøkelsen tar utgangspunkt i syv case, noen eldre og noen nyere. Både eiendomsutviklere og beboere er intervjuet for å kunne undersøke alternative boformer fra flere forskjellige hold. Studien viser at alternative boformer med tilleggsfasiliteter som legger opp til sosial kontakt kan være med på å ivareta det sosiale aspektet ved bærekraft. De største utfordringene knyttet til alternative boformer ser ut til å handle om organiseringen innad, og tiden og ressursene som kreves i utviklingen av konseptene, samt ved utbyggingen og overleveringen av prosjektene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleErfaringer fra alternative boformernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record