Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLeikvam, Gunnar
dc.contributor.authorSolheim, Anders Linge
dc.contributor.authorJohansen, Andreas Ludvigsen
dc.date.accessioned2018-11-05T09:26:49Z
dc.date.available2018-11-05T09:26:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570926
dc.description.abstractOppgaven tar for seg hvordan graden av suksess kan økes for utbygger og eksisterende bomiljø i fortettingsprosjekt. Det er kjent at prosjekter av denne typen er komplekse. Dette er vanskelige prosjekter for utbygger å administrere og prosjekt som er vanskelig for eksisterende bomiljø å akseptere. Målet med studien er å peke på tiltak som kan gjøre at slike prosjekter anses som mindre kontroversielle og mer suksessfulle. Dette utforskes gjennom momentene: reguleringsprosess, medvirkning og forutsigbarhet. Oppgaven er gjennomført med åtte dybdeintervju av politikere, avdelingsleder i administrasjonen, utbyggere og landbruksdirektøren i Trøndelag. I tillegg er det gjort dokumentstudier av tre reelle fortettingsprosjekt og utført en spørreundersøkelse av mennesker berørt av fortettingsprosjekt. Vi fant oppgavens tematikk til å være mer komplisert og nyansert enn først antatt. Likevel har vi identifisert problemområder som er av en slik art at de kan tenkes symptomatisk for fortettingsprosjekter generelt. Videre har vi kommet frem til at graden av suksess i fortettingsprosjekt lar seg øke, både for utbygger og eksisterende bomiljø. Dette rangerer fra enkle grep som raskt lar seg implementere, til omfattende og tidkrevende grep som krever veloverveide avgjørelser på både kommunalt og politisk nivå. Med de grepene vi foreslår tror vi at fortetting kan styres i riktig retning. Grepene vil med tiden kunne bidra til å redusere negative følelser og holdninger knyttet til tema samt fasilitere akseptabel fortetting som ivaretar eksisterende bomiljøs interesser samtidig som det fortsatt er interessante prosjekt etter utbyggers målsettinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFortetting i eksisterende bomiljønb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel