Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKleiven, Håkon
dc.contributor.authorThomassen, Morten
dc.contributor.authorThorset, Knut Olav
dc.date.accessioned2018-10-24T14:00:18Z
dc.date.available2018-10-24T14:00:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569389
dc.description.abstractOppgaven undersøker likheter og ulikheter vedrørende vedlikeholdsplanlegging for 4 ulike virksomheter i kommunal sektor. Vi har valgt å studere hvordan vedlikeholdsplanlegging foregår i en fylkeskommune, en stor og en liten kommune samt det største kirkelige fellesrådet i landet. I kommunal sektor forvaltes bygninger på vegne av folket ved hjelp av de penger som kommer inn fra skattebetalerne. Samfunnet forventer derfor at disse bygningene forvaltes på beste måte. For å gi mest mulig tilbake av skattebetalernes penger er derfor vår problemstilling "Hva er beste praksis i vedlikeholdsplanlegging for kommunal sektor?" med påfølgende forskningsspørsmål: 1. Foreligger det overordnede politiske mål for vedlikehold av bygningsmassen? 2. Har kommunen/virksomheten en vedlikeholds-strategi? 3. Har kommunen/virksomheten oversikt over tilstanden og vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen? Spørsmålene besvares ved hjelp av casestudie av 4 utvalgte kommunale virksomheter og teori. Gjennomgangen viser at Trondheim kommune og Oppland fylkeskommune har en god praksis i vedlikeholdsplanlegging som vi kan anbefale for andre kommunale virksomheter å ta i bruk. Analysen tyder på en god praksis i vedlikeholdsplanlegging er å operasjonalisere overordnede politiske mål. Det innebærer å formulere konkrete målbare ytelsesmål basert på verdibevarende vedlikehold. Samt sørge for en god faglig dokumentasjon på tilstand og vedlikeholdsetterslep.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHva er beste praksis for vedlikeholdsplanlegging i kommunal sektor?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel