Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchiefloe, Per Morten
dc.contributor.authorØfeldt, Trine
dc.date.accessioned2018-10-24T12:02:39Z
dc.date.available2018-10-24T12:02:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569337
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er endringer i markeder, økt konkurranse, nye forretningsmodeller og en teknologiutvikling som går stadig raskere. Det er derfor interessant å undersøke hva en organisasjon kan gjøre for å holde” følge” i stadig mer krevende omgivelser. Innovasjon, forbedring eller nye tjenester/produkter, er interessant fordi det kan bidra til å styrke konkurransekraften til organisasjon. I denne oppgaven ser jeg på innovasjonsevnen sett i lys av organisatoriske betingelser som, struktur, teknologi, relasjoner, interaksjon og kultur i Statoil basedrift, og i hvilken grad disse påvirker hverandre. En organisasjon er ikke noe man kan ta på, og den er heller ingen «øde» øy men består av menneskene som til enhver tid jobber der. Organisasjoner består av mange lag/fasetter, den er fast og den er fleksibel, gjerne samtidig. Dette fordi menneskene som fyller organisasjonen er ulike individer. De bringer med seg sine tanker og holdninger og bidrar gjennom dette til dialektiske prosesser. Man kommer sjelden utenom mennesker i innovasjonsarbeid, og god innovasjonsevne er noe organisasjoner bestreber å ha men ikke alltid vet hva består av. Denne oppgaven handler om organisatoriske betingelser for innovasjon. Da en organisasjon består av mennesker, få eller mange, må en se mot teori som omhandler et sosialt system1. Historien har vist at man ofte kan ende opp med feil” medisin” når stiller en «diagnose» på sviktende grunnlag. Teori kan bidra som et av flere verktøy til analyse og løsningsmuligheter. En enkel analysemodell er valgt for å undersøke hvordan formelle og uformelle kvaliteter påvirker innovasjonsevnene. Teori om innovasjon knyttet til organisatoriske egenskaper er benyttet for å belyse sammenhengen mellom disse kvalitetene. Metodene som er valgt i undersøkelsen i denne oppgaven er kvalitativ igjennom spørreundersøkelse og intervju. Samtlige ansatte i Statoil basedrift (63 personer) fikk tilsendt spørreundersøkelsen. 54,1% besvarte. Dette er noe færre enn det som man kunne ønsket seg men er rimelig dekkende og gir et greit grunnlag for oppgaven. 1 Sosialt system dvs. system som består av flere strukturer som er forbundet av hverandre og på en slik måte at forandringer i en eller flere strukturer må ansees for å være årsak til forandring i en eller flere av de andre strukturene. (Schiefloe, Sosiale landskap og sosial kapital. Nettverk og nettverksforskning, 2007) Et eksempel i en organisasjon, endringer i den formelle strukturen gir forandringer i andre strukturer som relasjoner, interaksjoner, kultur. Undersøkelsen viser sterke og svake egenskaper som fremme og hemmer basedrifts innovasjonsevne hver for seg og sammen, og bekrefter dermed teori. Basedrift har sterke kvaliteter som kultur, og noe svakere kvaliteter på struktur og relasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOrganisatoriske betingelser for innovasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel