Show simple item record

dc.contributor.advisorLerfall, Jørgen
dc.contributor.advisorJacobsen, Anita N.
dc.contributor.authorKopperud, Stian
dc.date.accessioned2018-09-25T14:00:55Z
dc.date.available2018-09-25T14:00:55Z
dc.date.created2018-05-15
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564438
dc.description.abstractI denne masteroppgaven skulle det undersøkes om bioaktive komponenter fra butare (Alaria esculenta) har et potensiale som ingrediens i en alginatbasert coating for økt kvalitet i et filetprodukt av Atlantisk laks (Salmo salar L). Butaren skulle undersøkes for innhold av bioaktive komponenter herunder polyfenoler og fucoxanthin, samt antimikrobiell effekt mot 10 utvalgte bakteriestammer. Butaren ble frysetørket før det ble laget ekstrakter med etanol og vann (10-50 % etanol). Disse ekstraktene ble undersøkt for innhold av polyfenoler og fucoxanthin for å finne hvilken etanolkonsentrasjon som ga best ekstraksjon av disse forbindelsene. Folin-Ciocalteu metoden ble brukt for å undersøke butareekstraktene for totalt innhold av polyfenoler, HPLC ble benyttet for deteksjon av fucoxanthin, DPPH assay ble utført for å finne ekstraktenes antioksidantkapasitet mens agar disc-diffusion metoden ble brukt for å undersøke butareekstraktenes antimikrobielle egenskaper. For å undersøke butareekstraktenes effekt i en alginatbasert coating på laks ble det utført et lagringsforsøk der biter (ca 10g) med lakseloins ble påført en coating laget med eller uten butareekstrakt. Som kontroll ble det benyttet naturell lakseloin. Alle prøvene ble pakket i modifisert atmosfære (CO2:N2, 60:40) og lagret på 4 °C i 19 dager. Under lagringsforsøket ble det analysert for vekst av bakterier på jernagar, melkesyrebakterier på MRS agar og Brochotrix thermosphacta på STAA agar. Nedbrytningsprodukter av ATP og muskelens innhold av laktat ble analysert på HPLC, samt peroksidtall ved ferrothiocyanat-metoden. Det ble funnet at butareekstraktene med 30 % etanol ga størst utbytte av polyfenoler, butareekstraktene med 50 % ga størst utbytte av fucoxanthin og lavest EC50-verdi (best antioksidantkapasitet) ved DPPH assay. Det ble også funnet at butareekstraktene hadde antimikrobiell effekt mot Listeria innocua, Shewanella putrefaciens, Aeromonas salmonicida og Staphylococcus aureus. I lagringsforsøket ble det videre funnet at coating med og uten butareekstrakt ga langsommere nedbrytning av ATP noe som resulterte i lavere innhold av hypoxanthin sammenlignet med kontrollgruppen. Det ble også observert lavere vekst av melkesyrebakterier i prøvene med coating enn for kontrollgruppen. Det ble ikke observert noen effekt av butareekstraktet på vekst av bakterier på jernagar. Basert på resultatene konkluderes det med at butareekstraktene både har antimikrobielle og antioksidative egenskaper samt at ekstraktet med 30 % etanol har høyest innhold av bioaktive komponenter (sett bort fra fucoxanthin). Ut i fra lagringsforsøket med lakseloins er det vanskelig å konkludere med at en coating med bioaktive komponenter fra butare gir forbedret kvalitet sammenlignet med en ren alginatbasert coating. Alginatbasert coating virker til å gi en positiv effekt på kvalitet i seg selv. Med bakgrunn i utfordringer knyttet til produksjon av coatingen og med tanke på funnene i de rene ekstraktene vil det likevel være hensiktsmessig å arbeide videre med problemstillingen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMat og teknologi
dc.titleUtnyttelse av bioaktive komponenter fra butare (Alaria esculenta) for økt kvalitet i et filetprodukt av Atlantisk laks (Salmo salar L) pakket i modifisert atmosfære
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record